Новият катер на АППД ще извършва високоточни хидрографски измервания в критичните участъци на р. Дунав

В 1100 ч. днес на понтон № 2 в Русе ще застане новият катер за хидрографски измервания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД).

Специализираният плавателен съд, построен от варненската корабостроителница „МТГ Делфин“ в рамките на проект FAIRway Danube, е финансиран по Механизма за свързване на Европа.

Катерът е снабден с оборудване за извършване на високоточни хидрографски измервания, чрез които основно ще се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци. По този начин ще се подпомогне процесът на оптимизиране траекторията на корабоплавателния път в даден участък, а от там и по-добрите условия за транспортиране на стоки и пътници по реката.

От българска страна по проекта ИАППД ще достави още 10 броя автоматични хидрометрични станции, които ще бъдат монтирани в най-критичните места в общия българо-румънски участък на реката, както и нов маркиращ кораб, с който да се подобри обстановката по плавателния път.

С новото оборудване ще бъдат извършени пилотни дейности чрез събиране на висококачествени данни за условията на фарватера на всички критични места по река Дунав и неговите плавателни притоци и ще се изготвят прогнози за водните нива. Чрез тях ще се създаде солидна и хармонизирана база данни за управленски решения, свързани с речното инженерство, рехабилитация и поддържане на плавателния път.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Военноморските сили успешно изпълниха поставените задачи

„Въпреки сложната международна обстановка и недостатъчната ресурсна осигуреност, както и в условията на конфликта в Украйна, през изтеклата година Военноморските сили успешно

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент