Община Варна строи отхвърлен от морската общност морски символ

Започнало е изграждане на скулптурна композиция в началото на Варненския вълнолом. Оказа се, че градежът върху брегозащитното съоръжение, собственост на ДППИ, се финансира от Община Варна.

Става дума за скулптурна композиция, която бе избрана на първо място в конкурс за „Паметник на моряка“ във Варна, който се провали с гръм и трясък през 2015 година. Същият проект разцепи морската общност и в крайна сметка бе категорично отхвърлен. Сега обаче, варненската община е решила да го изгради, обосновавайки инвестицията с подобряването на градската среда.

Maritime.bg потърси за коментар председателя на фондация „Морски съдби“, отговорна за изграждането на паметник на моряка, к.д.п. Димитър Димитров.

К.д.п. Димитър Димитров
К.д.п. Димитър Димитров

Кап. Димитров, кой и какво строи на Варненския вълнолом в момента?
– В рамките на естетизацията на градската среда, Община Варна финансира изграждането на скулптурна композиция. Това е бившият проект за „Паметник на моряка“, който бе отличен в конкурса преди години. След като морската общност не го хареса, направихме следваща стъпка за нов конкурс, а бъдещият „Паметник на моряка“ ще се намира в района на Фестивалния и конгресен център.

Известно ли Ви е дали Община Варна има всички необходими документи за строителството? 
– Не мога да кажа дали е спазена цялата процедура, аз не допускам общината да направи такова недоразумение с липсата на цялата необходима документация.

Изграждането на тази композиция на практика дублира Паметника на моряка и за пореден път разделя морската общност. Вярно ли е това твърдение?
– Не мога да приема това твърдение. Смятам, че изгражданата от Община Варна композиция не дублира „Паметника на моряка“. Ние, само ние правим този символ на Варна. Общината реализира проект за подобряване на градската среда. Композицията ще има име „Очакване“, не може да се нарича „Паметник на моряка“.

За да има Варна „Паметник на моряка“, Вие трябва да организирате кампания по набиране на средства, защо Общината не финансира Вашия проект, а дава пари за отхвърлен такъв от морската общност? 
– Засега нямаме отговор. Предстои кампания по набиране на средства за „Паметника на моряка“, ще търсим широка подкрепа от заетите в сектора, ще поставим урни за дарения в ДМА – Варна, ще търсим подкрепа от морския бизнес. В тази връзка ще очакваме подкрепа и от Общината. Всяка подкрепа е добре дошла.

Колко пари инвестира общината в изграждането на отхвърления от морската общност паметник и колко средства са необходими за вашия „Паметник на моряка“? 
– Не мога да кажа колко средства е осигурила Община Варна, но зная, че мащабът на самата композиция ще бъде по-малък от заложения през 2015 г. Не желая да давам категорична оценка за стойността на „Паметника на моряка“, който ще се изгради в района на ФК, но предполагам, че ще са необходими около 300 000 лева. Подчертавам, че това е много първична оценка. Предстои да информираме морската общност, когато всички калкулации са направени, и започнем кампания по събиране на средства.

Maritime.bg отправи въпроси за законосъобразността на градежа на вълнолома до варненската община. Към момента няма отговор за институцията дала строително разрешение за обекта.

Всичко по темата: Паметник на моряка

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и