Изграждат лаборатории за виртуална реалност в морското проектиране

Снимката е илюстративна.
Пътната карта за научната инфраструктура на морските науки и технологии, на която вече е даден зелен семафор и предстои да тръгне финансирането й от бюджета, става един от основните пътища за преодоляване на натрупаното изоставане в този сектор в резултат на слабо финансиране през годините. За да се правят качествени изследвания, както експериментални, така и теоретични, е необходима все по-точна високотехнологична апаратура, мощни компютри и специализирани експериментални съоръжения, които са съобразени с новите тенденции, коментира за в. „Черно море” проф. д-р инж. Румен Кишев, ръководител на Центъра за хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна, към ИМСТЦХА ”Акад. А. Балевски” – БАН. ЦХА е един от основните партньори в консорциума, създаден за реализиране на пътната карта за периода до 2023 г., за която са нужни близо 70 млн. лв. от бюджета.

проф. д-р инж. Румен Кишев

Припомняме, че Министерският съвет одобри Национална пътна карта, която обхваща 23 отделни пътни карти за големи научни инфраструктури в различни научни области и на различен етап от реализация. За наша радост сред тях е и тази, която е насочена към устойчивото развитие в областта на морските изследвания и е единствената, базирана извън София. В случая важно е да се подчертае, че по принцип това не е първата одобрена пътна карта, но за първи път с нейното приемане Министерският съвет заложи и финансови параметри на изпълнението й чрез държавния бюджет през периода до 2023 г.

ЦХА разполага с комплекс от лаборатории, които осигуряват изпълнението на основните изследователски дейности в областта на хидродинамичното проектиране на кораби и плаващи съоръжения. Пътната карта предвижда

изграждането на още три нови лаборатории,

за да попълним състава на експерименталните съоръжения и да разширим капацитета на Центъра. И по този начин ще можем да отговорим на съвременните изисквания на специализирания пазар на научни услуги, каза проф. Кишев.

На първо място в Центъра по хидро- и аеродинамика ще бъде изграден модерен вълнови канал за изследване на различни типове конвертори на морските възобновяеми източници на енергия – основно вълнение, течения и вятър, което отваря едно огромно поле за дейност. Същият този канал може да се използва и за хидротехнически изследвания в областта на бреговото строителство, на бреговата защита, речни обекти и т.н.

Втората лаборатория, създавана съвместно с Института по океанология при БАН и Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, ще обслужва изследванията по разработка и приложение на

виртуална реалност в морското проектиране,

индустрия и транспорт. Тя е основана на базата на мощен компютърен клъстър, който ще осигури бързи изчисления и работа с големи бази данни. И още нещо много важно – ще обслужва цялата изследователска инфраструктура, в него могат да бъдат съхранявани данните и на останалите морски институти и учебни заведения. Той ще осигури по-високо ниво на тренажорните системи и симулаторите за създаване на виртуална реалност за изследване на обекти по подобие на това, което правим и сега чрез физическо моделиране, обясни ръководителят на ЦХА. Едно от основните приложения ще бъде в областта на компютърното проектиране, при което новопроектираното морско съоръжение ще се реализира във виртуалното пространство, където по- лесно могат да се правят промени за оптимизация на неговата форма и характеристики, виртуално да се демонстрира пред клиента как обектът ще изглежда в действителност.

Трета лаборатория беше планирана

още с изграждането на института

преди 40 години, но по редица причини не можа тогава да бъде изградена, каза още проф. Кишев. Става въпрос за голяма аеродинамична тръба за изследване на широк клас обекти и транспортни средства. Тук влизат надстройките, подводната и надводната част на кораби, платформи, дори камиони, състезателни коли, автомобили. Аеродинамичната тръба ще има огромно приложение и в пътното, и в индустриалното строителство – мостове, виадукти, големи индустриални съоръжения, комини, охладителни кули и други обекти, както и в гражданското строителство. В тази тръба жилищните квартали могат да бъдат изследвани в малък мащаб, за да се визуализират въздушните течения, които се създават между сградите. Това ще помогне в борбата със задимяването на околното пространство, което е сериозен проблем за градската екосистема. ЦХА и сега разполага с най-голямата у нас, но реално много малка за такива изследвания аеродинамична тръба. Новата, която ще се построи сега в рамките на пътната карта, ще бъде около 5 пъти по-голяма като размер и ще разрешава всичките изброени изследвания на транспортни, пътни, индустриални съоръжения, жилища. Аеродинамичната тръба също ще бъде свързана с новия компютърен център, защото и там има нужда от голям обем предварителни изчисления и обработка на данни от изпитанията и анализите.

Впрочем всичко, което се изгради по пътната карта, ще бъде взаимно обвързано и така значително ще бъде разширен капацитетът на Центъра по хидро- и аеродинамика.

Що се отнася до въпроса за връзката на новата пътна карта за разпределена научна инфраструктура и създаването на

интегриран морски център във Варна,

проф. Кишев смята, че тя е повече косвена. Неговите очаквания са през тази година да бъде обявен национален конкурс за изграждане на регионални центрове, но те не бива да се приемат като някакви нови организации. Смисълът им е да повдигнат равнището на научноизследователската дейност на всяка от съществуващите структури, тоест всеки да продължи да работи самостоятелно, но вече координирано с останалите научни институти и организации, както и да се осигури съвместно развитие и използване на една и съща лаборатория. Равнището на координацията да бъде такова, че да бъде запълвана липсващата част от научната инфраструктура, която да бъде съвместно използвана на базата на договорености, а не под шапката на нова командваща организация. Всички участници имат интерес от такова широко сътрудничество и взаимопомощ, за да бъде ефективно използван целият научен потенциал, който съществува и който ще бъде развит с помощта на новата пътна карта, допълни ръководителят на Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна.

Източник Стефан ДЕНКОВ, "ЧЕРНО МОРЕ"

Последни новини

Последни новини

Finn Devoti Cup остана във Варна, силно общинско присъствие на финалната церемония

Състезателят на МК Одесос Варна Владимир Стасюк спечели по драматичен начин първото издание на ветроходната Finn Devoti Cup във Варна. Украинецът, който от няколко сезона се

Военнослужещи почистиха и боядисаха експонати на Военноморския музей

Военнослужещи от Инженерно-сапьорна рота, в.ф. 34410 и Хидрографска служба, в.ф. 26870 към Военноморските сили участваха във възстановяване на експонати във Военноморския музей.

Завърши водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон 2023” 

Завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2023”. To се проведе за трета поредна година и е резултат от