Гръцки нотариус: Заверката ми е за продажба на такси, не за кораб, става дума за груба злоупотреба

 

Йоана Андреадаки е гръцкият нотариус, за който се твърди, че е изповядал морската ипотека на танкер BADR, който не може да напусне Бургас. Maritime.bg публикува със съкращения* нейната жалба до гръцката прокуратура, с която еднозначно подчертава, че такава ипотека не съществува, а самата тя е станала обект на груба злоупотреба. 

Ето какво пише в жалбата си Йоана Андреадаки:

Нотариус съм и имам нотариална кантора на ул. …. в община Атина.

Току-що се бях върнала от отпуската си на 24.08.2017 г., когато в нотариалната ми кантора, която се намира в Атина,…., се яви някакъв господин, който ми се представи като Георгиос Поликарпос Лапас, предприемач, показа ми личната си карта и ми заяви, че живее в Палео Фалиро, на ул. …., като между другото ми спомена, че баща му е адвокат и има кантора на ул. „…“ в Колонаки и също така че и сестра му е адвокат. Тъй като никога не бях срещала в миналото въпросния господин, попитах го кой го е насочил към мен и г-н Лапас отговори, че ме е намерил чрез интернет, където действително поддържам уебсайт във връзка с нотариалната ми кантора. Попитах г-н Лапас на какво се дължи посещението му и как бих могла да му помогна. Тогава г-н Лапас ме уведоми, че представлява в Гърция една българска компания на име „BULGARGEOMIN LTD. DZZD“. На въпросната българска компания дължало голяма сума пари едно либийско дружество – корабособственик на кораб на име „BADR“.

Цитираната българска компания е поискала от либийското дружество обезпечаване на задължението, което (задължение) възлизало на девет милиона щатски долара, а либийското дружество се било съгласило да представи исканото обезпечение, като предостави първа предпочитана ипотека върху кораба „BADR“ в полза на компанията „BULGARGEOMIN LTD. DZZD“. Искаше, тоест, от мен да подготвя съответния ипотечен договор и каквото е необходимо за реализиране на горепосочения договор между страните.

Веднага обясних на г-н Лапас, че ще са ми необходими всички правни доказателствени документи на двете дружества, които ще участват в съставянето на ипотечния договор, както и да ме уведоми кои лица ще се подпишат от името на всяко дружество. Поисках също така документи, от които да се виждат данните на кораба.

Тогава г-н Лапас ми съобщи, че за сметка на българското дружество ще се подпише някой си г-н Кавдански, български гражданин, а за либийското дружество някой си г-н Towati. И двамата щели да дойдат съответно от България и от Либия за тази цел. Напомних на г-н Лапас, че въпросните господа ще трябва да бъдат посочени в правните доказателствени документи на дружеството като упълномощени да подписват и да обвързват съответно компаниите, да представят нотариално заверени пълномощни, чрез които са упълномощени от дружествата си да подпишат съответно ипотечния договор, в деня на подписването му да носят със себе си и паспортите или личните си карти.

Тъй като г-н Лапас ме уведоми, че нито г-н Кавдански, нито г-н Towati говорят гръцки език, напомних му, че ще трябва да доведат преводачи, които знаят български и арабски, както и гръцки език, които преводачи ще преведат на въпросните господа текста на ипотечния договор. Г-н Лапас ме уведи, че що се отнася до превода на български език, ще присъства той, тъй като говори български език, а що се отнася до превода на арабски, ще използва говорещата арабски г-жа Олга Стефаниду.

Разбира се, представи ми гръцката си лична карта, от която записах данните му, при последващите ни срещи през следващите дни ми представи и данни за личната карта на г-на Олга Стефаниду.

През последвалите две седмици г-н Лапас ми представи поетапно всички данни (правни доказателствени документи и др.), които му бях поискала, и започнах да съставям ипотечния договор, текста за който „складирах“ на компютъра си. По време на съставянето на договора му съобщих, че също така ще трябва да ми представи допълнително пълномощно от управителния съвет на „LIBYAN NAVIGATOR“, с което да се дава на техния представител, г-н Towati, правото да учреди „първа предпочитана ипотека“ върху кораба BADR, тъй като решението на съвета на дружеството, което ми бе представено заедно с другите правни доказателствени документи, не беше пълно, тъй като даваше пълномощие на г-н Towati просто да учреди „ипотека“. Г-н Лапас поиска да му изпратя по електронна поща проекта за договора във файл word, за да може да го разпечата и да го прочете подробно, за да направи евентуални забележки преди подписването му, и аз му го изпратих.

Тъй като бях планирала да пътувам в петък, 15.09.2017 г., със самолет за Париж, …., уведомих г-н Лапас за това, съобщавайки му, че е желателно подписването на ипотечния договор да стане най-късно до сутринта на 14 септември, в противен случай ще трябва подписването да се отложи поне за десет дни, т.е. за периода, през който щях да бъда извън Гърция. Тогава г-н Лапас ме уведоми, че сутринта на 14 септември всички ще бъдат в кантората ми за извършване на подписването, тъй като е спешно и не могат да чакат завръщането ми.

Действително сутринта на 14.09.2017 г. Георгиос Лапас се яви в кантората ми и ми каза, че всички се намират в кафене MAYOR, което се намира под кантората ми, и единственият, който отсъства, е г-н Towati, чийто полет закъснява с приблизително един час, но се очаква и той да пристигне във всеки един момент. Поиска ми да му дам между другото един проект на пълномощното, което трябваше да бъде представено пред компетентния отдел на първоинстанционния съд в Атина след надлежното подписване на нотариалния акт, за да му бъде сложен печат апостил, за да бъде представен проектът пред компетентния секретар, който да потвърди дали всичко е наред и дали трябва да се посочат и други евентуални данни, така че да не се забави цялата процедура, тъй като изтичал срокът за целта на претенцията. Предадох на г-н Лапас проекта на пълномощното за апостил, без да попълня в текста нито номера на договора, нито да поставя върху него служебния си печат, тъй като договорът не беше подписан.

След това ме помоли да му дам договора за ипотеката, за да се запознае с него преводачката г-жа Лазариду и да се запознае с условията, които трябва да преведе на г-н Towati, така че да не се забавим, когато дойде въпросният господин. Убедена от това, което ми каза г-н Лапас, му предадох вече отпечатания на официална (жълта) хартия ипотечен договор (hard copy), който обаче нямаше нито дата, нито подписа ми, нито официалния ми печат. Дадох му също така и проект на резюме на договора, за да може преводачката да подготви превода, както ми бе поискано, предвид на ограниченото време, което вече ни оставаше, което резюме обаче нямаше нито дата, нито официалния ми печат, нито подписа ми.

Г-н Лапас дойде повторно след около два часа, за да ми каже, че г-н Towati е изпуснал полета си и в крайна сметка няма да дойде, сиреч цялото мероприятие се отлага за след връщането ми от Париж. Тогава поисках да ми върне ипотечния договор, който вече му бях дала, обаче той ми каза, че тъй като е съдържал горепосочените обозначения, го бил скъсал и изхвърлил, защото сметнал, че вече е ненужен. По време на сътрудничеството ни ми предложи да ми плати предварително хонорара за този договор и действително ми даде на две вноски сумата 1500€, като остатъкът от хонорара ми обеща, че ще ми заплати след подписването на договора и преди да му дам официалните копия.

След около десет дни и след като се бях върнала от пътуването ми и след осуетяването на подписването на горепосочения ипотечен договор, Георгиос Лапас се яви и поиска да му съставя пълномощно, нещо, което направих. Това пълномощно бе вписано в книгата на страните по договора под номер 1361/25.9.2017 г. и след като бе подписано от г-н Лапас, му предадох официално копие с моя служебен и професионален печат и законовото обозначение, заедно със съответното ми пълномощие от 25.9.2017 г., подпечатано и подписано от мен пред първоинстанционния съд в Атина, за да бъде сложен на горепосоченото мое пълномощно печат апостил. На 08.11.2017 г. г-н Лапас се яви отново и поиска да му дам удостоверение за това, че горепосоченото мое пълномощие не е оттеглено, по искане от банка HSBS, което му и дадох, след като го вписах в книгата за кореспонденцията ми с изх. № 196/08.11.2017 г., като той се подписа във въпросната книга за получаването на това удостоверение. Същото удостоверение ми поиска да му изпратя по имейл в PDF формат, по някаква причина, която не помня, и му го изпратих.

Когато го попитах какво ще стане накрая с ипотечния договор, каза, че делото е осуетено и поиска да му върна парите от авансовото плащане, които ми беше дал. Тогава му върнах надлежно €500 от €1500, които бях получила, без да съм длъжна да му ги връщам, като му обясних обема на работа, която вече съм му свършила, работейки дни наред, за да подготвя документите, като единственото останало са били само подписите – нещо, което не е било свършено, за което аз обаче не нося никаква отговорност и поради приключването на моята работа имам право да получа половината от хонорара си.

Сутринта в четвъртък, 23.11.2017 г., ми се обади адвокатът г-н Андреас Насикас от Пирея, който поиска да удостоверя дали „Ипотечен договор“ с № 1352, който се отнася до ипотека на кораба „BADR“, е моят договор. Обясних на г-н Насикас, че преди близо два месеца действително съм съставила проект на ипотечен договор за въпросния кораб, обаче страните в крайна сметка не са се явили за подписването му, и следователно ипотечният договор е останал в проект, не е бил подписан, нито е вписан в книгата на договорите. Тогава г-н Насикас ме покани да му дам електронния си адрес, за да ми изпрати посочения мой договор с № 1352, който се отнасял до ипотека на кораба „BADR“, и че посоченият като мой договор с № 1352 е използван пред съда във Варна, България, за да бъде постигната конфискацията на кораба „BADR“. Щом получих имейла от г-н Насикас с приложен посочения като мой договор, му се обадих веднага и го уведомих, че документът, който ми е изпратил, не е мой договор, тъй като: (1) Не носи подписа и печата ми, (2) Мой акт № 1352/2017 действително съществува, но се отнася до пълномощно с упълномощител …., автомобилен водач и пълномощник на …. и т.н. за продажба на лек автомобил – такси. (3) И във всеки случай, ако беше мой договор, трябваше да бъде вписан и в „Книгата на страните по договорите“, която водя, както водят задължително всички нотариуси и страните по договора да са подписали освен оригиналния договор, задължително и в съответната колона, където се подписват страните по договора иначе посоченият като договор не съществува като договор, както е в конкретния случай.

С две думи, ипотечният договор, който ми изпрати адвокат Андреас Насикас по електронната поща, и резюмето на документа за ипотеката са фалшиви, тъй като не са подписани от мен като копия, нито са обозначени и подпечатани от мен и нямат никаква стойност като нотариални документи. Въз основа на гореизложеното повтарям, че никой документ в проект, който не носи нито подписа, нито печата на нотариуса, нито пък е вписан в книгата на страните по договорите, няма никаква стойност като нотариален документ, като заявявам, че аз никога не съм предавала на г-н Лапас ипотечен договор, нито резюме на този документ в компетентния пристанищен регистър с подписа и официалния ми печат.

Както установих от копието на ипотечния договор, който ми изпрати адвокат Андреас Насикас, ответникът по жалбата самостоятелно или в сътрудничество с други специалисти, непознати за мен лица, със специфични машинации, които са използвани по научен начин, като или са копирали и имитирали служебния и професионалния ми печат и подписа ми от официалните документи, които ответникът по жалбата е получил от мен в ръцете си и които са носели печата и подписа ми, тоест: а) от официалното копие на мое пълномощно с № 1361/25.09.¬2017 г., б) от мое удостоверение с № 196/8.11.2017 г., за неоттегляне на горепосоченото мое пълномощно, и в) моето упълномощаване (мандат) от 25.09.2017 г. до Първоинстанционния съд в Атина, за да бъде поставен печат апостил на мое пълномощно № 1361/25.0¬9.2017 г. и след това те са поставени върху проектите на договора, резюмето и упълномощаването (мандата) ми за апостил, които същият е получил от мен чрез измама преди надлежното им подписване и за които ме увери, че ги е унищожил, или са изработили служебния ми печат и професионалния ми печат и са положили чрез фалшификация подписа ми върху проекта на договора, проекта на резюмето и проекта на упълномощаването (мандата) ми за апостил, с които са разполагали, като са положили и номера на договора ми – 1352, и по този начин ответникът по жалбата заедно със съдружниците си са съставили фалшиво копие на ипотечния договор, фалшиво резюме на този договор и фалшиво упълномощаване до Първоинстанционния съд в Атина за издаване на печат апостил.

След това, както ми съобщи адвокат Андреас Насикас, ответникът по жалбата заедно със съдружниците си е предал горепосочените фалшиви документи на българската компания, която въз основа на тези фалшиви документи е подала молба за принудителен запор на кораба BADR, получила е временно разпореждане от съда, с което е било забранено на този кораб да отплава от пристанище Бургас.

Фалшивостта на горепосочените документи може да бъде констатирана и чрез графологична експертиза, която трябва да бъде разпоредена при провеждане на следствието.

Тъй като ответникът по жалбата, за да измъкне от мен проекта на ипотечния договор и на резюмето и проекта за молба до Първоинстанционния съд в Атина за поставяне на печат апостил, е представил пред мен неверни факти като истинни и по-конкретно за проекта на ипотечния договор ми заяви, че иска да му го дам да отиде в кафенето, което се намира точно под кантората ми, където го очаквали преводачката на представителя на либийската компания и представителят на българската компания, на когото да го преведе, за да се запознаят със съдържанието му и да установят евентуални недоразумения и забележки преди подписването му, а за проекта на молбата до Първоинстанционния съд ми заяви, че го иска, за да го покаже на секретарката на Първоинстанционния съд, за да пита дали молбата е пълна, така че да не се забави обслужването, когато представи редовната молба, докато целта на ответника по жалбата е била да използва горепосочените проекти, за да ги превърне чрез специфични машинации във фалшиви документи, така че с използването им българската компания BULGARGEOMIN LTD DZZD да успее да получи сумата, посочена в проекта, в размер на 9 230 362 долара от дружеството-корабособственик на кораба BADR.

Тъй като ответникът по жалбата заедно с непознати за мен съучастници е изготвил горепосочените фалшиви документи и по-конкретно: (описва всички всички документи, б.р).

Тъй като ответникът и съучастниците му са използвали горепосочените документи в Първоинстанционния съд на гр. Бургас в България, за да постигнат принудителния запор върху кораба BADR.

Тъй като горепосочените незаконни действия на ответника и на съучастниците му са предвидени и се наказват от действащия Наказателен кодекс, чл. 386 ал.3 и чл. 216 ал. 3.

ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ
ИСКАМ
Наказателно преследване на ответниците по жалбата.

*за опазване на лични данни са извършени съкращения в текста

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Георги Гвоздейков: Въвеждането на зелен транспорт ще бъде сред водещите ми приоритети

Въвеждането на зелен транспорт ще бъде сред водещите ми приоритети, заяви новият министър на транспорта и съобщенията инж. Георги Гвоздейков на церемонията по приемане на

ТУ – Варна представи разработки в Хървия по проект за дигитализация при подготовката на морски специалисти

В Република Хърватия се проведе заключителната международна партньорска среща по проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation), финансиран по

Депутатите избраха ново правителство, Георги Гвоздейков е транспортен министър

Народното събрание гласува днес състав на Министерски съвет. Той става факт след обединение между коалициите ГЕРБ - СДС и ПП - ДБ. За министър на транспорта и съобщенията