“Флотски арсенал” с намерение да утилизира морски боеприпаси

Варненският завод “Терем-КРЗ Флотски арсенал” има намерение да извършва утилизация на морски боеприпаси. Става въпрос за оръжия, които са на въоръжение във Военноморските сили и са включени в списъка на излишните за Българската армия, предаде Moreto.

Инвестиционното предложение вече е внесено в Регионалната инспекция по околната среда и водите в морската столица. Предстои извършване на оценка на въздействието на околната среда.

Процесите ще се извършват на територията на обособен специализиран “Минно-торпеден” участък за ремонт на морски боеприпаси в местността “Лъджата”.

Площадката попада в защитена зона по Натура 2000, но отговаря изцяло на нормативните изисквания за работа с боеприпаси, обясняват от дружеството. От там допълват, че притежават действащо Разрешително за ремонт на боеприпаси, както и Разрешително за съхранение на оръжия и боеприпаси, издадени от IV-то РУ на Областната дирекция на МВР.

В случая не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Достъпът до посочения участък е осигурен посредством съществуващите вътрешнозаводски пътища. Не се предвиждат и изкопни дейности, както и такива, при които се използва взрив.

Процесите по утилизация не са свързани с емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, става ясно от инвестиционното предложение. Очаква се образуване на незначително количество отпадъчни води, които след първично пречистване (утаяване) в 3 вани с преливници ще се транспортират до действаща пречиствателна станция на територията на завода.

Отделените при разснаредяването корпуси на боеприпасите, съдържащи черни и цветни метали и други материали, ще се съхраняват на обособено място до предаването им за последващо оползотворяване на лицензирана фирма. В описанието на инвестиционното намерение е посочено още, че се очаква да се генерират вторичен тринитротолуен, хексоген, флегматизиран. От съображения за сигурност, максимално допустимото количество, което ще се обработва и съхранява, е до 5 т тротилов еквивалент общо за двете вещества.

Утилизацията на морски боеприпаси представлява процес на необратимо преобразуване чрез разснарядяване на отделни съставни елементи с последващо използване на отделените взривни вещества, празна опаковка (корпус), черни и цветни метали.

Последни новини

Последни новини

Изкуствен интелект осигурява безопасно маневриране при ограничена видимост в Пристанище Варна

Как да се впрегне изкуственият интелект в морските технологии? Отговор дава мащабен европейски проект, в който участва Техническият университет - Варна. Това заяви пред

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент