Битката за BADR в документи

Една от малкото битки, споменавани в свещения за мюсюлманите Коран, е битката при Бадр, водена през 624 г. Тя е повратна точка в борбата на Мохамед с Курейшите в Мека, като е постигната огромна победа. 

Именно битка за BADR (БАДР), но този път танкер, се развива над хилядолетие по-късно в съвременна България. Юридическата сага продължава вече няколко месеца, дори след решение на Върховния касационен съд, според което BADR трябва да бъде незабавно освободен.

Случаят, който вече се разпространява и по международните информационни канали, е определян от корабособственика като абсолютна измама, от която Държавната танкерна компания на Либия губи по 15 хил. щ. долара дневно.

Въпреки съдебните решения, Директорът на ДМА – Бургас издава заповед, която според корабособственика е напълно незаконосъобразна,  забраняваща отплаването на BADR.

Бургаският шеф се позовава на чл. 363, ал. 2, т. 12 от КТК – т.е. поради „нарушаване разпоредбите на закон или международен договор, по който Република България е страна“.

Според корабособственика такова нарушение въобще не е налице. Още повече, че в ДМА – Бургас е налично определение на БРС, с което допуснатото незабавно изпълнение по претенциите на „Булгаргеомин ЛТД.“ ДЗЗД е спряно от съда.

„Ако Морска администрация е считала, че чрез задържането на кораба оказва законосъобразно съдействие на частен съдебен изпълнител, то понастоящем такова съдействие не е необходимо и продължаването на забраната за отплаване ще представлява обезпечаване на „фиктивните“ претенции на „Булгаргеомин ЛТД.“ ДЗЗД чрез причиняване на реални вреди на корабособственика в значителни размери. Тези вреди, без съмнение, ще бъдат предявени срещу Морска администрация“, пишат представителите на корабособственика.

Определение на Бургаския окръжен съд от 10.01.2018 г.

Определение на Бургаски районен съд от 06.02.2018 г.:
Определение на Върховния касационен съд от 29.01.2018 г.:

Очаквайте продължение…

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за