Улесняват изкуственото рибовъдство

Намалява административната тежест пред рибовъдите, които отглеждат риби в изкуствените водоеми. Това предвижда публикуваният за обсъждане проект за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибни ресурси в държавните изкуствени водни обекти.

Новият нормативен акт е подготвен съвместно от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите. Предвижда се да отпадне изискването за представянето на копие от удостоверението за актуалното състояние, издадено от съответния окръжен съд, или съдебно решение за вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Занапред това ще става чрез справка в официалната електронна страница на органа, който ги издава. Вносителите на документа подчертават, че предвидените изменения „кореспондират с взетото решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез представяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител”. Чрез направените изменения ще се прекрати ненужното изискване на информация, която може да бъде събирана по служебен и електронен път.

От рибарския бранш са доволни, че и при тях се въвеждат облекчения при адмирирането на дейността им. Акцентът в политиката на ЕК в сферата на рибарството е насочен най-вече към стимулиране на производството на аквакултури като единствен изход за запазване на рибните ресурси в морето от унищожаване. Обаче заради големия обем документи, които трябва да събират, досега малцина се хващаха в този най-перспективен сектор за страните от ЕС – изкуственото рибовъдство. Бизнесът е много затрудняван от разнасянето на документи от гише на гише и плащането на различни административни такси. Особено за малките оператори административната тежест е много голяма. Тя пречи на много хора да осъществят идеите си, като използват възможностите, които дава европейското финансиране, така че не можем да не приветстваме новите нормативни промени, коментират от бранша.

Това са първи стъпки към дългоочакваното облекчаване на хората в сектора, смятат експертите. Следващите трябва да обхващат не само изкуствените, а и всички естествени водоеми, реките, морето, където също се развива производството на аквакултури. Очакванията са те да продължат и да включат издаването на всички останали видове разрешителни, за да се стигне до цялостното въвеждане на обслужването на едно гише за бранша. Подаваш само една молба в ИАРА и оттам нататък агенцията сама да събира всички останали документи за даване на съответното разрешително.

Източник в-к "Черно море"

Последни новини

Последни новини

Над 2800 руски кораби не могат да посещават пристанища в ЕС

Европейският съюз затвори своите пристанища за целия търговски флот на Русия, състоящ се от над 2800 плавателни съда. Мярката обаче не засяга плавателни съдове, превозващи:

Новата техника на АППД осигурява целогодишно корабоплаването по река Дунав

Специализирана техника, осигурена с европейско финансиране по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", вече се грижи за целогодишното използване на река

Подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав обсъдиха премиерите на България и Румъния

Транспортната свързаност между България и Румъния беше във фокуса на разговора на министър-председателя Гълъб Донев с румънския му колега Николае Чука. Във

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент