За бъдещите корабостроители не съществуват държавни граници

Специалност „Корабостроене и морска техника” (КМТ) на ТУ – Варна е единствена в страната за висши инженерни кадри, подготвени за проектиране, строеж и ремонт на кораби и други морски съоръжения. Преходна за специалността в кадрово отношение се оказа 2017 година, когато много от хабилитираните й преподаватели излязоха в пенсия. Но чрез съответните конкурси, техните места неотдавна заеха трима млади асистенти, преминали през опита в производството. За изминатия професионален път от студентската скамейка в ТУ – Варна и последвалата 3-годишна работа като технолог в корабната индустрия, до преподавател днес, разговаряме с ас. инж. Йордан Денев.
– Отново сте в любимия университет, инж. Денев. Но сега вече като обучаващ. А защо не отново и като обучаван, с оглед докторантурата Ви.
– Всъщност, аз никога не съм напускал напълно университета. Професионалното ми развитие започна преди дипломирането, още като бакалавър в четвърти курс. Тогава фирма „Варна – Меритайм” от корабния бранш обяви свободно работно място, кандидатствах, приеха ме и започнах като технолог по корабостроене и кораборемонт. Но в съгласие със съвременната формулировка „обучение през целия живот”, като се дипломирах междувременно, останах във фирмата и паралелно записах магистратура по моята специалност в университета. Работейки учех, учейки работех. Договорихме се с работодателя във фирмата за гъвкаво работно време с оглед ангажиментите ми в университета, като впоследствие компенсирах отсъствията от работа. Щом завърших магистратура се явих на изпит по обявения конкурс за асистент в университета. Конкурсният изпит беше по моята специалност пред комисия от преподаватели от факултета. И … ето ме отново в познатите лаборатории.

– Как протича един Ваш час на лабораторни упражнения със студенти?
– Водя упражнения по технология на корабостроенето, заваряване на корабни морски конструкции, учебно-производствена практика. Студентите решават различни лабораторни задачи, работят по проекти, свързани с учебния процес. Възлагам им курсови работи по технология на корабостроене, като на готова корабна документация правим разбивка за работа в последователни стъпки за сборка и заварка на отделни възли, секции, блокове, та до целия монолитен корпус на кораба. В лабораторните зали ползваме експериментални установки за съответната тематика. Примерно, при заваряване изследваме качествата на различни марки електроди, определяме режим на тока и т.н. Заваряваме ръчно електродъгово, полуавтоматично в защитна газова среда (МИГ/ МАГ- методи) и заваряване в защитна газова среда с нетопим електрод (ВИГ- метод). Материалите и консумативите за целта ни се предоставят безвъзмездно от заводите, членове на Съвета на специалност KMT.

– Как се съчетават теоретичната и практическата подготовка на бъдещите корабни инженери?
– По-голямата част от тях имат голямото предимство обучавайки се тук, едновременно да работят в корабната ни индустрия още от началните си учебни години. А тази индустрия, за разлика от наложили се в предни години мнения, се разраства все повече. Фирмите ни в областта на корабостроенето и кораборемонта вече са 38 на брой и се нуждаят от висши специалисти. Всички магистри от двете специалности на катедрата паралелно учат и работят, а бакалаврите, които не са постъпили на работа, имат лятна производствена практика. Така двата стълба на професионалната подготовка са в единство.

Има и друг важен момент – Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт ( БНАКК) насърчи свои служители в бранша, които нямат завършено висше образование, да запишат редовно обучение в нашите специалности, като подготовката им тук става след 17 часа, за да не се откъсват от производството. Така те покрай собственото си теоретична подготовка преливат практически умения към студентите ни без опит. Ние, като преподаватели, от своя страна се стараем да сме полезни със специфични знания за работещите студенти, така че да сме максимално полезни в професионалната им реализация на работните места.

– Като търсени от бизнеса специалисти, предполага се, че възпитаниците ви могат да разчитат на добро заплащане.
– В някои фирми то е като при младите IT специалисти. Зависи и от конкретната фирма, и от конкретните ангажименти. Може би най-добре са платени кадрите в проектантските бюра, но там работният им ден е почти само пред компютъра. Има такива бюра към корабните фирми, има и частни бюра. Необходими са кадри и при научни институти, като в Центъра по корабна хидродинамика, разположен в квартал Аспарухово. Но най-динамична е работата в производствени условия. Установил се е, например, кораб на док за ремонт на някакъв механизъм, и проблемът трябва бързо да се отстрани, като се премислят правилните инженерни решения.

Студентът сам избира къде да се включи в работен процес наред с учебния. Въобще възможностите на корабните инженери, които могат да работят като машинни инженери и извън корабната индустрия, може да се каже, че са неограничени. Включително и за работа в други страни. За нашата професия ползваме такава приказка: „Корабостроителят е и машинен инженер, но не всеки машинен инженер може да е корабостроител”.

Източник Н. Жеков, ТУ - Варна

Последни новини

Последни новини

Търсят нов собственик за над 19 млн. лева на суперяхта, построена преди над 60 години във Варна

Над 19 млн. лева е обявената цена за продажба на суперяхтата LA SULTANA. Построеният през 1962 година класически моторен съд с дължина 65 метра събира погледите на любителите на

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за