Иновативен подход към екологията обсъдиха изявени експерти по покана на ДППИ

ДП „Пристанищна инфраструктура“ беше домакин на втората среща на наблюдаващия комитет по проект „Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение (ECOPORTIL)”, която се проведе в гр. София в периода 2 – 3 април 2018 г. Партньорите от Гърция, Албания и България обсъдиха подобряването на качеството на околната среда на прилежащите зони на морските пристанища в района на Балканите и Средиземно море, както и очакваните резултати от прилагането на иновативния подход към екологията, заложен в проекта.

ДППИ представи проекта и пред заинтересованите страни – представители на различни държавни институции, на академичните и научноизследователските среди, и на бизнеса. Общите дискусии по темата за опазването на околната среда в пристанищните райони ще продължат през месец октомври 2018 г. в Албания, където ще се проведе следващата партньорска среща.

Проект ECOPORTIL е одобрен за финансиране по Програма „Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020. Целта му е да подобри качеството на околната среда на пристанищата и околните крайбрежни зони, като подкрепи тяхната устойчивост чрез прилагане на съвременни методологии и добри практики в съответствие с европейското и националното законодателство. Сред задачите на проекта е постигането на устойчив морски сектор, способен да балансира между нуждите на морския транспорт, търговските пристанищни дейности и мерките за опазване на околната среда и законодателството на ЕС/националното законодателство. В процеса на реализация на проекта ще бъде подобрен мониторингът на околната среда чрез усъвършенствани ИКТ методи и инструменти.

Maritime.bg – България

Вижте още
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg