ДППИ организира национални семинари по проект DAPhNE

ДП „Пристанищна инфраструктура“ организира два национални семинара със заинтересованите страни по проект DAPhNE. „Законодателна рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България“ и „Схеми за държавна помощ за финансиране на инвестиции в пристанищата“ са темите на двата семинара, които ще се проведат на 19.04.2018 г. в София.

В рамките на срещите ще бъдат разгледани установените проблеми, възможните техни решения и предложенията за усъвършенстване на нормативната база, както и практиките, свързани с режима на държавни помощи, приложими за сектор „Tранспорт”, по-конкретно за вътрешноводните пристанища на България.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект “Danube Ports Network” (DAPhNE) с водещ партньор Pro Danube International, Австрия. Проектът е одобрен за съфинансиране по първата покана на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. В проекта са включени 14 партньори от държави-членки на ЕС и един партньор извън ЕС. Основната цел на проекта е да бъдат разгледани пристанищата, разположени по цялото протежение на река Дунав като катализатори за реиндустриализация и регионално развитие. В обхвата на проекта ще попаднат над 70 речни пристанища. За успешното постигане на целта ще бъдат осъществени различни проучвания на добри практики в областта на законодателството. Проектът ще предоставя платформа за обмен на мнения по общи проблеми, свързани с регулаторната рамка за пристанищните администрации, както и ще създаде възможност за обмен на опит между мениджърите на пристанищата.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Военноморските сили успешно изпълниха поставените задачи

„Въпреки сложната международна обстановка и недостатъчната ресурсна осигуреност, както и в условията на конфликта в Украйна, през изтеклата година Военноморските сили успешно

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент