Обсъдиха правните бариери в пристанищното законодателство

Съществуващите правни бариери в пристанищното законодателство бяха обсъдени по време на двата национални семинара, които се проведоха по проект “Danube Ports Network” /DAPhNE/ на 19.04.2018 г. в гр. София. В рамките на срещите, организирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“, проектът беше представен пред заинтересованите страни и беше разгледана законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България.

Ръководителят на проект DAPhNE от страна на ДППИ Стоян Христов – директор клон-ТП „Пристанище Русе“ и екипът по проекта обсъдиха спецификите на националното законодателство и разгледаха режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България. Експертите потърсиха възможни решения на съществуващите проблеми и запознаха присъстващите със своите предложения за усъвършенстване на нормативната база.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект „Мрежа на дунавските пристанища“ /DAPhNE/ с водещ партньор Pro Danube International, Австрия. Реализацията на проекта цели да улесни развитието на дунавските пристанища като екологично чисти, лесно достъпни мултимодални центрове за транспортната система на региона, и да ги превърне в икономически центрове, функциониращи като катализатори за икономически растеж и създаване на нови работни места. Дейностите по проекта са насочени към подобряване на пристанищното законодателство и финансиране на пристанищните инвестиции, административни процеси, бизнес стратегии, както и стратегии за развитие на пристанищната инфраструктура и съоръжения. С реализацията на проекта ще бъде изградена Мрежата на дунавските пристанища, която ще даде възможност на портовете да достигнат пълния си потенциал на оживени икономически центрове.

Вижте още
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg