Първи проучвания на р. Дунав с новия катер на АППД

С новодоставения хидрографен кораб на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) по проект FAIRway Danube започна изпълнението на пилотни дейности, част от които е извършването на хидрографни измервания на реката.

Целта на измерванията е да се проучат дълбочините на реката и да се изготвят карти, необходими за актуализирането на навигационно-пътната обстановка.

В периода 17-24 април 2018 г. бяха обследвани критични за корабоплаването участъци от реката – о-в Кондур, о-в Милка и о-в Вардим, в следствие на което корабоплавателният път беше коригиран.

Събраните данни се използват и за анализ на необходимостта от извършване на драгажна дейност, с оглед обезпечаване на корабоплавателния път.

Припомняме, че в края на м. февруари беше подписан договор с изпълнител за извършване на драгажна дейност, с който се гарантира корабоплаването.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини