„Проектиране на морски уредби и системи” e най-новата специалност в ТУ – Варна

„Проектиране на морски уредби и системи” е най-новата специалност в образователно-квалификационна степен „магистър“ в Корабостроителния факултет на ТУ – Варна.

Приемът за учебната 2018/2019г. стартира и първите студенти от първия випуск вече са записани.

Специалността е в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ със срок на обучение 2 години в редовна или задочна форма. Курсът приключва със защита на дипломна работа за придобиване на степен „магистър – инженер“.

Целта на магистърската програма е да подготвя висококвалифицирани кадри в областта на проектирането на корабните силови уредби, машини и механизми. Студентите ще задълбочат своята фундаментална и професионална компетентност за изследователска, приложна и проектантската дейност в областта на морските науки, корабостроенето, кораборемонта, проектирането и моделирането на морски системи и уредби.

„Основен акцент в курса на обучение в новата магистърска програма е формирането на професионални знания, умения и навици за самостоятелна проектантска дейност.“, споделя доц. д-р инж. Ирина Костова, ръководител катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми“.

„Амбицията ни като обучаваща катедра е да развием мотивацията и нагласите на студентите за участие в национални, международни и регионални колективи в областта на морските науки. Много важна задача, който ще решим с тази програма, е инженерите – бъдещи проектанти, да придобият реален опит при реализиране на технически задания и работно проектиране на съвременни морски машини, системи и уредби, каквито са потребностите на бизнеса, и след това веднага да могат да се включат в практиката. Освен това, предвидено е да запознаем магистрите с основите на планирането и организирането на научни изследвания в тяхната област, т.е. да стимулираме у тях модерно мислене, което да обвърже в едно практическа дейност и развитие на иновации в тяхната област.“, обясни още тя.

По време на своето обучение бъдещите магистър – инженери ще развиват умения за вземане на оптимални и адекватни решения, свързани с проектирането и техническата реализация на проекти в областта на корабните силови, уредби, машини и механизми и с опазване на околната среда, ще се учат да правят оценка на риска и управление на проекти в областта на корабните машини, системи и уредби. Всичко това ще бъде постигнато чрез самостоятелно решаване на много практически задачи, свързани с прилагане на иновативни модели в корабоплаването, корабостроенето и кораборемонта.

Инженерите, придобили магистърска степен по специалност „Проектиране на морски уредби и системи“, могат успешно да се реализират в институти, центрове и проектантски фирми за научноизследователска дейност и трансфер на знания в корабоплаването, корабостроенето и кораборемонта, в класификационни организации, в застрахователни компании и органи на световната морска организация, в национални и международни структури от морския бизнес, които внедряват иновативни практики и опит. твърдят от ТУ – Варна.

Последни новини

Последни новини

Министерски съвет одобри дерогация за закупуване, внос или трансфер по море на суров нефт от Русия

Министерският съвет прие решение, с което одобри предоставянето на възможност Република България да приложи специалната дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на

Държавата да осъществи пълен контрол върху пристанище “Росенец“, настояват от ДПС

Държавата трябва да осъществи пълен контрол върху пристанище "Росенец“. Това заяви пред "Фокус" заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев, предаде Дарик. Снимка: Лупа ДПС

Заместник-министър Събев: Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата ПМДРА

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент