ДППИ взе участие в най-големия форум на IALA

ДП „Пристанищна инфраструктура“ взе участие в 19-ата конференция на Международната Асоциация на фаровите служби – The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities /IALA/ на тема „Успешни пътувания, устойчива планета – нова ера за морските средства за навигация в един свързан свят“, която се проведе в периода 27 май – 2 юни 2018 г. в гр. Инчон, Република Корея.

Ръководителят на отдел „Управление на трафика – Варна“ към ДППИ Милен Тодоров обмени опит и добри практики с над 500 делегати от морския бранш от над 80 държави-членки на IALA. Основните теми, обсъдени от световните специалисти, бяха свързани с управлението на корабния трафик, средствата за навигационно осигуряване, управлението на риска и др. Важен акцент на техническите сесии на конференцията представляваше концепцията, възможните технически решения и пътищата за внедряване на средствата за постоянна информационна навигационна свързаност на корабите с бреговите служби или т.н. електронна навигация /e-Navigation/.

Бяха обсъдени начините за координиране на мерките за непрекъснато подобряване и хармонизиране на морските помощни средства за навигационно осигуряване на корабоплаването и услугите за корабния трафик в интерес на безопасността на корабоплаването и опазването на морската природна среда. В рамките на събитието се проведе и редовното събрание на Общата Асамблея на IALA, на което делегатите от членуващите на национално равнище организации избраха нов състав на Съвета на Морската Асоциация.

Световната конференция на IALA е най-голямото международно събрание на организациите, отговарящи за средствата за навигационно осигуряване и услугите за корабния трафик, в което традиционно взимат участие голям брой национални, индустриални и асоциирани членове от цял свят с цел да обсъдят новите технологии и насоки в областта, както и политиките за подобряване на безопасността на световните морски пътища и морския транспорт като цяло. Събитието се организира веднъж на всеки четири години, като следващата среща ще се проведе в Бразилия.

Международната Асоциация на фаровите служби е световно обединение на организации на национално равнище, които са натоварени с обезпечаване на навигационната безопасност и информационно осигуряване на гражданския морски трафик, както и частни организации, работещи в сферата на научно-техническите разработки и производство в тази област. Съветът на IALA представлява главен Управляващ орган на Асоциацията, който се състои от 21 на брой представители от организации на национално равнище. При избора на УО право на глас имат единствено националните представители. ДППИ е пълноправен национален член на IALA, представлявайки Р България на национално равнище.

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Военноморските сили успешно изпълниха поставените задачи

„Въпреки сложната международна обстановка и недостатъчната ресурсна осигуреност, както и в условията на конфликта в Украйна, през изтеклата година Военноморските сили успешно

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент