Започна процедурата за концесиониране на пристанищен терминал Тутракан

Започва процедура по набиране на оферти за изготвяне на концесионни анализи по Закона за концесиите на част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе – пристанищен терминал Тутракан.

Пристанище Тутракан е разположено на км. 433 от устието на р.Дунав. Това сочат данните на Пристанищен комплекс – Русе ЕАД. Пристанището има локално значение за района. Разполага с едно корабно място, един понтон, открити складови площи и връзка с националната пътна мрежа. В пристанище Тутракан се обработват както насипни така и генерални товари. Пристанище Тутракан разполага с площ от 4 323 м2, 1 корабно място, 1 понтон за пътнически и търговски кораби. Дълбочината на лимана при кота 0 е средно 1 м. Има 1 кран с максимална товароподемност 5 тона, като има и 3 500 м2 открита складова площ и връзка с автотранспортна мрежа на България.

В региона Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подготвя за концесия още няколко обекта като Пристанищен терминал Русе-център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.

maritime.port.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини