Бургаската морска гимназия осигурява транспорт за учениците

Снимката е илюстративна.

Бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ обявява прием за четвърто класиране за незапълнените места по двете специалности – „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“.

В гимназията вече сформираха паралелката по специалността „Корабоводене“, която е със срок на обучение – пет години. Завършилите могат да работят корабен рулеви, моряк или боцман. След 36 месеца плавателен стаж като корабен рулеви могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност „вахтен помощник-капитан“.

Специалността „Корабни машини и механизми“ дава възможност на завършилите да работят във като уайпер, ойлер, фитер, корабен моторист, корабен механик. Те могат да заемат и длъжност „механик“ след 36-месечен плавателен стаж като моторист и след успешно положен изпит пред ИА „МА“ за вахтен механик. На кораби с намалена мощност на пропулсивния комплекс те могат да бъдат и главни механици за мощности по Наредба № 6 за КМЛ.

От учебната 2018/2019 година ще бъде осигурен специализиран транспорт за улеснение на всички родители, ученици, преподавателите и служители, които живеят на територията на град Бургас. Спирките на автобусите ще бъдат определени след анализ на местоживеенето на пътуващите и ще бъдат съобразени с градската транспортна мрежа.

Източник Черноморие

Последни новини

Последни новини

Преди 19 години на аварийно-спасителен кораб „Протео“ е вдигнат българският флаг

Построен през 1943 г. в италианския град Анкона, корабът има следните тактико-технически данни: дължина – 75.7 м, широчина – 11.7 м, газене – 5 м, водоизместване – 2048 т.