Шест българки са офицери на корабите на K-Line, започнали работа за японския гигант чрез базираната във Варна „Старгейт Маритайм„. Това заяви пред Maritime.bg управителят на фирмата к.д.п. Андриян Евтимов, който е и Морски посланик на Международната морска организация в България. По думите му работата на българките се оценява отлично.

К.д.п. Андриян Евтимов

К.д.п. Евтимов, колко са българките, плаващи активно във вашата компания?
– Точно преди 10 години „Старгейт Маритайм“ прие първата жена-кадет, а в момента активно-плаващи са шест дами, а други две са в майчинство.

Какъв е броят на жените, които плават на корабите на K-Line?
– Нямам точни данни за общия им брой, но в K-Line има и жена капитан от Япония. В компанията има жени на абсолютно всички длъжности, а единствено незаета от жена е длъжността главен механик. По мое виждане, това скоро ще се промени, тъй като има жени, работещи като първи инженер, длъжността под главен механик.

Има ли специфични условия за приемането на жени във Вашата компания?
– Не. Всички кандидати за длъжности се приемат по общи условия, включващи психологически тест, интервю-събеседване и т.н. Това дава стабилна основа за липса на коментари, че даден човек е приет само защото е жена.

Какви са общите впечатления от работата на българските жени офицери в екипажите?
– Отлични. Те работят добре, имат добра самоорганизация, дори по-педантичен подход. Живеем във време, в което за жените на море е важно да се утвърдят, тъй като и по време на обучението им и при последващите стажове често чуват некоректни изказвания – „ти къде си тръгнала“, „това не е професия за жена“, „що не си седиш у дома и да раждаш деца“ и т.н. Общото впечатление е, че жените се сработват добре с екипажите и до мен не са достигали оплаквания от тяхната работа. Следва да обърнем внимание и на това, че общият брой на жените е твърде малък, което практически прави статистиката за успеваемост на база пол неприложима, а считам и за неправилна.

Имат ли специфични необходимости работещите жени на море?
– Няма никакви специфични необходимости при работата им на море. Такива не са предвидени нито в условията на работа, нито в трудовите договори. Всичко е по общи правила и по обща скала за заплащане.

Насърчавате ли включването на повече млади дами във Вашите стажантски програми, за които е известно, че са сред най-предпочитани сред обучаващите се по морски специалности у нас?
– Нямаме специфична програма за жени моряци. Подборът се извършва по общи правила и съвкупност от личностните качества, мотивацията и желанието на всеки отделен кандидат за развитие в професията и компанията. Групата компании K-Line също няма официално обявена политика, която да е насочена към жените, тъй като всяка една от компаниите е отворена за жени-кандидати и те се наемат. K-Line не ограничава наемането на жени, а освен български жени офицери в състава й работят дами от Япония, Филипините, Украйна и др.

Идва ли времето, в което ще видим кораб с екипаж, съставен изцяло от жени?
– Трудно е да направя подобна прогноза. По-скоро идва времето, в което ще видим кораби с женски офицерски състав. Условията на наемане и работа в съвременното корабоплаване е благоприятно именно за това. Индустрията плавно и сигурно се стабилизира, а анализите показват сериозен дефицит на морски кадри в близките 5 години. Това ще доведе до потенциално и естествено увеличение на жените офицери. Жените, които завършват кариерата си на море, придобиват качества, които им позволяват включване в други сектори – опериране и менажиране на кораби, контрол на корабоплаването и др., където недостигът на подготвени и качествени кадри също е на дневен ред.

Кой у нас трябва да насърчава по-активното включване на жените в морската индустрия?
– У нас, а и в чужбина, насърчаването на жените в морската професия трябва да започне от университетите, а след това и при корабособствениците. Много важна е и ролята на неправителствения сектор. Държавата у нас също е отговорна за насърчаването на младите момичета, но тук, някак естествено и очаквано, има друга ситуация. България е длъжник на жените моряци, тъй като поради непълно законодателство те не могат да се осигуряват за бременност и майчинство. Действащото положение у нас на практика ограничава тези жени и е нарушение на ратифицираната от страната ни през 2010 г. Морска трудова конвенция (MLC 2006).

Ако сте дама, работеща в сектор на морската индустрия у нас, присъединете се към специалната група  Жени в морската индустрия в България. Нека отчетем Вашия принос за развитие на Морска България.