Рибарското пристанище във Варна: Тука има, тука няма… плаж

Внезапно е изчезнала част от морския плаж край варненския кв. „Аспарухово“ от информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това съобщава „Дневник„, цитирайки председателя на неправителствената организация „Камара на геодезистите в България“ Йоан Каратерзиян. Твърденията си геодезистът доказва с два скрийншота от сайта на системата, от които лъсва промяната.

Според Каратерзиян екранните снимки са направени съответно на 26 юли и 9 август т.г. (вижте най-долу в текста). На първата въпросният имот е отбелязан като „Морски плаж „Аспарухово“. На втората – плажът вече не съществува, което прави възможно застрояването на имота, който се намира на границата между морето и сушата. Как, кога и от кого е направена промяната засега не е ясно. „Никой извън системата на регионалното министерство не може да манипулира Кадастрално–административната информационна система“, коментира Каратерзиян.

Преди седмица Камарата на геодезистите в България изпрати до Министерството на регионалното развитие и благоустройството сигнал за това, че с подписа на министър Николай Нанков на плажа неправомерно е разрешено строителството на рибарско пристанище, тъй като според конституцията плажовете са изключителна държавна собственост.

Ден след като сигналът беше оповестен в „Дневник“, от регионалното министерство разпространиха становище, в което се твърди, че за територията на морски плаж в „Аспарухово“ е издаден акт за изключителна държавна собственост, но

в него не попада имотът, цитиран в сигнала на Камарата на геодезистите.

В текста, публикуван на сайта на министерството, се твърди още, че „процедурата по издаването на разрешението за строеж е проведена по реда на Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България и по реда на Закона за устройство на територията. Разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие не са приложими и по тази причина в случая не се прилагат изискванията за Зона А от морските плажове“, които забраняват строителството там.

Миналия петък коментар по случая направи и премиерът Борисов, който бе на посещение във Варна. Той увери журналистите на място, че лично е посетил терена, намиращ се в близост до военно поделение, и там нямало никакъв плаж, а „камъняци“. Освен това в момента

теренът бил „змиярник“

и той лично видял само няколко души на плаж там. По думите на премиера в момента става дума за „увредена екология“, а не че това ще се случи след изграждането на обекта.

По повод думите на премиера от Камарата на геодезистите цитираха чл. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. В него е записано следното: „Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата.“

По-нататък в текста на същия закон изрично е упоменато, че „морските плажове са изключителна държавна собственост“, върху която не може да се строи. При това положение как и защо теренът, на който трябва да се строи рибарско пристанище, не е актуван като такъв не е ясно.

„Това, че за въпросния плаж няма издаден акт за изключителна държавна собственост, означава, че самото министерство трябва да сезира съответните органи, защото това е

пропуск с големи последици,

а не основание за застрояване на морски плаж“, твърди още Йоан Каратерзиян. Според него инфраструктурата на рибарското пристанище може да бъде изградена извън морския плаж, а той да бъде подходящо вписан в бъдещия проект и това би било факт в момента, ако изпълнителната власт спазва законите.

В случай че „изчезването“ на част от морския плаж във варненския кв. „Аспарухово“ бъде потвърдено, това би означавало, че промяната в Кадастрално–административната информационна система е станала непосредствено преди началото на летните отпуски през август. Това отлага извършването на евентуална проверка поне с месец.

Все още няма отговори от МРРБ на изпратени въпроси по темата, които трябва да определят как плажът е изчезнал от кадастралните карти, на какво основание е станало това и кой го е разпоредил.

Екранните изображения, показващи промяната:

Източник Спас Спасов, Дневник

Последни новини

Последни новини