„Елтрак България“ представя най-новите корабни двигатели Caterpillar на SMM

Елтрак България ще представят най-новите корабни двигатели и генератори Caterpillar по време на изложението за корабостроене SMM.

Водещото световно изложение за иновативни технологии и комплексно корабостроене ще се състои 4 до 7 септември в Хамбург, Германия.

На щанд 206 в зала А4 посетителите ще могат да се запознаят също така и специализираните сервизни услуги за кораби със специално предназначение, които Елтрак България предлага.

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и