Не давайте пари на менинг агенции, ако ви искат за работа на кораб, незаконно е

Най-добри гаранции за наличието на стандартни условия за наемането ви се явява подписването на договор, съгласно условията на колективен договор, одобрен от ITF. Това пише в съветите на българския „Моряшки професионален съюз“ към моряците при подписване на контракт с корабопритежател.

Ето какво още съветват от профсъюза.

– Не започвайте работа на кораба без подписан договор с корабопритежателя. Когато ще пътувате към кораба, контрактът трябва да бъде подписан преди да започне пътуването ви. Времето (продължителността) на контракта започва да тече от момента на отпътуването ви. Вие трябва да бъдете осигурени срещу инциденти и заболяване, както по време на работа на борда, така и по време на пътуването от мястото на наемането ви до кораба и обратно.

– Никога не подписвайте непопълнен контракт или контракт позоваващ се на условия, които не са пряко указани или с които не сте официално запознати.

– Проверете дали има позоваване или препратка към колективен договор. Ако има, то вие трябва напълно да сте запознат с неговите условия и да Ви се даде копие на колективния договор заедно с Вашия контракт.

– Вие трябва да се уверите, дали продължителността на договора е ясно и точно указана.

– Не подписвайте контракт, позволяващ внасянето на изменения само от Корабопритежателя. Изменения в контракта могат да се правят само по взаимно съгласие.

– Убедете се, че в контракта точно е указана базовата заплата и нормалната продължителност на работното време, дневно и седмично (8 часа дневно и 40, 44 или 48 часа седмично). Международната Организация на Труда постановява, че сумарната нормална продължителност на работните часове може да бъде не повече от 48 часа на седмица и 208 часа на месец.

– Убедете се, че в контракта точно е указан начина на изплащане на извънредния труд и стойността на часовата му ставка. Може да бъде фиксирана месечна сума, гарантирано изплащана за определено количество часове извънреден труд, като и в този случай, трябва да бъде указана стойността на часовата му ставка за часовете над гарантирания извънреден труд. Международната Организация на Труда постановява, че стойността на часовата ставка на извънредния труд трябва да бъде с 25% по висока от нормалната часова ставка. (Стойността на нормалната часова ставка се получава като се раздели базовата заплата на нормалната продължителност на работните часове за месеца.)

– Убедете се, че в контракта точно е указано количеството на дните платен отпуск за едномесечна работа. Международната Организация на Труда постановява, че те не трябва да са по-малко от 2,5 дни на месец.

– Убедете се, че в отделните клаузи на контракта точно е указан начина на изплащане на базовата ставка, ставката за извънредния труд и отпуската.

– Не подписвайте договор, позволяващ на Корабопритежателя да задържи изплащането на заплатата или да удържа част от нея по време на контракта. Вие имате право да получите цялата заплата в края на всеки календарен месец.

– Ако не Ви изплатят заплатата в края на месеца, незабавно се обърнете към инспектор на ITF или се свържете с нас.

– Никога не подписвайте контракт съдържащ клаузи, по които Вие трябва да заплащате пътните си разходи до и от кораба.

– Не подписвайте контракт съдържащ клаузи, които ограничават Вашето право да членувате в Професионален Съюз. Вие имате право да бъдете член, да се консултирате и да търсите помощ от Професионален Съюз в защита на Вашите интереси.

– Убедете се, че менинг агенцията, която Ви посредничи при наемането, е лицензирана. Лицензираните агенции можете да проверите при нас или на следният адрес http://www.az.government.bg/Exchanges/List2.htm.

– Ако посредникът иска от Вас пари, за да Ви устрои на работа, знайте, че това е незаконно и съмнително. Съгласно международното и нашето законодателство наемането на моряците е безплатно.

– Вие трябва да знаете, че индивидуалния контракт не винаги съдържа условия за изплащане на обезщетения в различни случаи. Поради това Вие трябва да искате в договора Ви да бъдат описани обстоятелствата и размера на обезщетенията (компенсациите) в случай на:
– Заболяване или злополука по време на контракта;
– Смърт по време на контракта;
– Загуба (потъване) на кораба;
– Загуба на вещи;

– Предварително прекратяване на договора от страна на Корабопритежателя или по друга причина, но не по Ваше желание.

– Вие трябва да получите копие на подписания от Корабопритежателя договор преди да потеглите за кораба. Не се съгласявайте да подписвате договора на борда на кораба. Може да се окаже, че на борда на кораба ще Ви предложат договор с неизгодни за Вас клаузи, а средства за завръщане може да нямате.

– Ако по време на контракта се случи злополука, настоявайте да се състави протокол за злополуката (accident report) по форма, определена от застрахователя.

– Ако след злополука или заболяване, бъдете репатриран, незабавно след завръщането си в страната направете обстоен медицински преглед, продължете лечението и уведомете компанията за това. Пазете болничните листи и всички медицински и платежни документи свързани с лечението си. Компанията е длъжна да покрие направените от Вас разходи за лечението Ви.

– Трябва да разполагате с нашите адреси и телефони, както с адресите и телефоните на инспекторите на ITF.

Каквито и условия да има в един доброволно подписан от Вас договор, в повечето случаи контролните и съдебните органи ще разглеждат клаузите на контракта като юридически задължителни за Вас и Работодателя, и няма да обсъждат правилността им.

Ако по време на контракта не се изпълняват клаузи на договора, който сте подписали, обърнете се към нас, към инспектор на ITF или към инспектор от порт стейт контрол. Направете последното, тогава когато сте в пристанище на страна, в която инспектора трудно може да бъде подкупен.

Източник Моряшки професионален съюз

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент