МТИТС публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 6


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане Проект на НАРЕДБА № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Изтегли проекта

При изработване на проекта на Наредба за компетентност на морските лица, работната група изцяло се е съобразила с изискванията, заложени в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW) на Международната морска организация, както и на промените в посочената конвенция, които влязоха в сила на 01.01.2012 г., уточняват от МТИТС.

Изготвянето на проект за нова Наредба за компетентност на морските лица и отмяната на сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, се налага с оглед многобройните промени, които трябва да претърпи материята.

Основните промени засягат компетентността на морските лица; видовете правоспособности и длъжностите, които могат да се заемат с тези правоспособности; придобиването на правоспособност, поддържане на квалификацията, специалната и допълнителната подготовка; условията и реда за освидетелстване и регистрация на морските лица, с цел повишаване безопасността и здравето при работа; опазването на морската и речната среда и имущество на море и река. Така също и учебните заведения и центровете за професионална квалификация, извършващи подготовка и обучение по морски и речни специалности; достигането на нормите за подготовка и компетентност на морските лица, по отношение на учебните програми, наличието и прилагането на система за управление на качеството на учебния процес, материалната база, квалификацията на преподавателите, инструкторите и оценителите и учебната практика.

Приемането на нова наредба се предпоставя и от измененията в действащото международното законодателство и приемането на ново такова, регламентиращо посочената сфера, в това число: измененията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), международноправните актове, приети от Международната морска организация, както и правото на Европейския съюз. В тази връзка проектът за нова наредба въвежда редица промени в материята, уреждаща изискванията за придобиване на правоспособност, комплектоването на корабите с екипаж, корабните длъжности и правоспособности. Променени са наименованията на голяма част от длъжностите с цел унифицирането им с наименованията, посочени в Националния класификатор за професиите и длъжностите.

Проектът предвижда и промяната в правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ” в правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ”. Същата се налага с оглед динамиката в съвременното малотонажно корабостроене, което търпи сериозно развитие през последните 10 – 15 години. Това оказва сериозно влияние, както на частния крайбрежен риболовен флот, така и на съдовете за спорт и развлечение. През 2007 година бяха въведени нови правоспособности, които обаче не можаха да изпълнят предназначението си изцяло. Правоспособността „Капитан на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” не отчете нито реалните мощности на силовите установки на съдовете, които се използват, нито бе съобразена с бруто тонажа на наличните плавателни съдове. В резултат на това много лица, занимаващи се с риболов и/или спортуващи на съдове с големина от 25-30 БТ, каквито са повечето ветроходни яхти и риболовни кораби по нашето крайбрежие, бяха поставени пред дилемата да стартират скъпоструваща и продължителна квалификация или да продължат дейността си като са в нарушение на действащото законодателство. Този проблем принуди Изпълнителна агенция „Морска Администрация” да търси коригиращи решения за определен кръг морски лица, чиито поминък бе пряко засегнат. С оглед горното, работната група предлага изменения в правоспособностите, които отчитат реалните обстоятелства, свързани с необходимите теоретични и практически знания за съответния тип плавателни средства, правейки по-плавен прехода между отделните правоспособности, а именно премахване на районите на плаване и максималната мощност на силовата уредба при правоспособността „Шкипер на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” и увеличаване на бруто тонажа от 20 на 40 при запазване на останалите ограничения за правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ на море”.

Отново с посочената цел са въведени по–високи изисквания при подготовката на морските лица – професионалното им образование, обучение и квалификация; учебно – материалната база на морските и речни учебни заведения и центрове и редът за провеждане на изпити. Завишени са изискванията във връзка с одобряването от страна на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на курсове за придобиване на квалификация. Въвежда се санкция за учебните заведения и центрове, които допускат системни нарушения по отношение реда за провеждане на одобрени курсове и програми, а именно: отнема им се правото да провеждат курсове за срок от 6 (шест) месеца.

Предложени са изцяло нови правила, уреждащи реда за провеждане на изпити. Предвидено е изпитите да се провеждат в специално оборудвани зали на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, устно или на компютърни станции, свързани с информационна система за провеждане на изпити, съдържаща изпитни въпроси и задачи, специализирани компютърни програми и тренажори. Залите за провеждане на изпити трябва да са снабдени със система за аудио и видео наблюдение като целта е повишаване на контрола при провеждане на изпитите за получаване на правоспособност и заемане на длъжност на борда на кораба.

Изтегли проекта

maritime.port.bg – Морска политика

Последни новини

Последни новини

Чилийски военен кораб ще транспортира полярниците до базата „Св. Климент Охридски“

Първата група от 15 души полярници от юбилейната 30-а българска антарктическа експедиция, след десетдневна карантина в чилийското пристанище Пунта Аренас, вече са на борда на

Южният океан е маховикът на климатичната система, все още поглъща огромни количества въглероден диоксид

Южният океан все още усилено абсорбира големи количества въглероден диоксид, отделян от изгарянето на изкопаеми горива, показва проучване, базирано на въздушни наблюдения.

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент