МТИТС публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 6


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане Проект на НАРЕДБА № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Изтегли проекта

При изработване на проекта на Наредба за компетентност на морските лица, работната група изцяло се е съобразила с изискванията, заложени в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW) на Международната морска организация, както и на промените в посочената конвенция, които влязоха в сила на 01.01.2012 г., уточняват от МТИТС.

Изготвянето на проект за нова Наредба за компетентност на морските лица и отмяната на сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, се налага с оглед многобройните промени, които трябва да претърпи материята.

Основните промени засягат компетентността на морските лица; видовете правоспособности и длъжностите, които могат да се заемат с тези правоспособности; придобиването на правоспособност, поддържане на квалификацията, специалната и допълнителната подготовка; условията и реда за освидетелстване и регистрация на морските лица, с цел повишаване безопасността и здравето при работа; опазването на морската и речната среда и имущество на море и река. Така също и учебните заведения и центровете за професионална квалификация, извършващи подготовка и обучение по морски и речни специалности; достигането на нормите за подготовка и компетентност на морските лица, по отношение на учебните програми, наличието и прилагането на система за управление на качеството на учебния процес, материалната база, квалификацията на преподавателите, инструкторите и оценителите и учебната практика.

Приемането на нова наредба се предпоставя и от измененията в действащото международното законодателство и приемането на ново такова, регламентиращо посочената сфера, в това число: измененията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), международноправните актове, приети от Международната морска организация, както и правото на Европейския съюз. В тази връзка проектът за нова наредба въвежда редица промени в материята, уреждаща изискванията за придобиване на правоспособност, комплектоването на корабите с екипаж, корабните длъжности и правоспособности. Променени са наименованията на голяма част от длъжностите с цел унифицирането им с наименованията, посочени в Националния класификатор за професиите и длъжностите.

Проектът предвижда и промяната в правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ” в правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ”. Същата се налага с оглед динамиката в съвременното малотонажно корабостроене, което търпи сериозно развитие през последните 10 – 15 години. Това оказва сериозно влияние, както на частния крайбрежен риболовен флот, така и на съдовете за спорт и развлечение. През 2007 година бяха въведени нови правоспособности, които обаче не можаха да изпълнят предназначението си изцяло. Правоспособността „Капитан на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” не отчете нито реалните мощности на силовите установки на съдовете, които се използват, нито бе съобразена с бруто тонажа на наличните плавателни съдове. В резултат на това много лица, занимаващи се с риболов и/или спортуващи на съдове с големина от 25-30 БТ, каквито са повечето ветроходни яхти и риболовни кораби по нашето крайбрежие, бяха поставени пред дилемата да стартират скъпоструваща и продължителна квалификация или да продължат дейността си като са в нарушение на действащото законодателство. Този проблем принуди Изпълнителна агенция „Морска Администрация” да търси коригиращи решения за определен кръг морски лица, чиито поминък бе пряко засегнат. С оглед горното, работната група предлага изменения в правоспособностите, които отчитат реалните обстоятелства, свързани с необходимите теоретични и практически знания за съответния тип плавателни средства, правейки по-плавен прехода между отделните правоспособности, а именно премахване на районите на плаване и максималната мощност на силовата уредба при правоспособността „Шкипер на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” и увеличаване на бруто тонажа от 20 на 40 при запазване на останалите ограничения за правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ на море”.

Отново с посочената цел са въведени по–високи изисквания при подготовката на морските лица – професионалното им образование, обучение и квалификация; учебно – материалната база на морските и речни учебни заведения и центрове и редът за провеждане на изпити. Завишени са изискванията във връзка с одобряването от страна на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на курсове за придобиване на квалификация. Въвежда се санкция за учебните заведения и центрове, които допускат системни нарушения по отношение реда за провеждане на одобрени курсове и програми, а именно: отнема им се правото да провеждат курсове за срок от 6 (шест) месеца.

Предложени са изцяло нови правила, уреждащи реда за провеждане на изпити. Предвидено е изпитите да се провеждат в специално оборудвани зали на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, устно или на компютърни станции, свързани с информационна система за провеждане на изпити, съдържаща изпитни въпроси и задачи, специализирани компютърни програми и тренажори. Залите за провеждане на изпити трябва да са снабдени със система за аудио и видео наблюдение като целта е повишаване на контрола при провеждане на изпитите за получаване на правоспособност и заемане на длъжност на борда на кораба.

Изтегли проекта

maritime.port.bg – Морска политика

Последни новини

Последни новини

Проверяваха сигнал за тяло в канала море – езеро под Аспаруховия мост във Варна

Екипажът на катер на ИА "Морска администрация" и огнеборци от РДПБЗН - Варна проверяваха сигнал за предполагаемо забелязано тяло на гражданин в района на плавателния канал

Отряд доброволци помага в борбата с бракониерството и замърсяването на водните обекти

Двадесет доброволни сътрудници са обучени и с тяхно участие вече са извършени доста проверки, съвместно със служителите на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури

Проф. Пимпирев: Надявам се това да е последното отлагане на отплаването на кораб “Св. Св. Кирил и Методий”

Влекачи POLLUX, CASTOR и НИК СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. Снимка: Maritime.bg Дребни неща се изкусуряват. Това коментира в ефира на Радио - Варна професор Христо Пимпирев в

МТС проверява казуса с кейовата стена на пристанищен терминал “ТЕЦ Езерово“

Снимка: ЧЕЗ Министерството на транспорта и съобщенията проверява казус с кейовата стена на пристанищен терминал "ТЕЦ Езерово“, стана известно от участието на служебния ресорен

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент