Продължава проектът за нов кораб за флота

Комисията по отбрана на Народното събрание проведе изнесено заседание в командването на Военноморските сили на Република България.

В заседанието участваха и командирът на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев, домакин на събитието, началникът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, както и офицери от командването и Щаба на флота.

Командирът на ВМС представи пред членовете на комисията брифинг за състоянието на военния флот, в който очерта нивото на изпълнение на заложените в плановете за подготовка задачи и стоящите пред командирите и военнослужещите от всички командни нива проблеми.

В разискванията за ролята и мястото на ВМС в отбраната на страната и приоритетите в процеса за развитие на отбранителните им способности активно участваха всички присъстващи народни представители.

В заключение Владимир Тошев, зам. председател на комисията, обобщи своето и на своите колеги задоволство от проведеното заседание, изказа удовлетвореността си от задълбочените, високо професионални анализи, представени от страна на Военноморските сили в процеса на разискванията и увери присъстващите в готовността на парламентарната комисия да подкрепи усилията за реализирани на модернизационния проект, за осигуряване на оптимални условия и достатъчни по обем финансови средства за нормално провеждане на бойната подготовка на силите и средствата на ВМС.

В отговор на поставени въпроси Тошев подчерта общото становище на всички политически сили, чиито представители работят в комисията по отбрана, за това, че е необходимо процесът на модернизация и развитие на Военноморските сили да стане необратим.

По неговите думи условието да се случи това е осигуряването на достатъчно финансови средства както за осъществяване на проекта за придобиване на нов многофункционален модулен патрулен кораб, така и за запазване и развитие на необходимите способности. Освен това комисията счита, че основните модернизационни проекти, касаещи трите вида въоръжени сили, трябва да се развиват успоредно.

Последни новини

Последни новини