Увеличаване на студентите в морските университети обсъдиха в Испания

В Барселона бе официално открита 19-ата годишна генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети (МАМУ). Асоциацията е международна общност от университети, посветили своята дейност на високото ниво на морското обучение и морската практика, както и на високо качество на изследвания в сферата на морските науки.

ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ членува в МАМУ от 2004 г. и оттогава играе водеща роля за развитието на организацията. През изминалата 2017 г. училището домакинства 18-ата годишна генерална асамблея, както и всички съпътстващи мероприятия.

Във форума участват 250 представители на 43 университета от 28 държави. Основната тема на Генералната асамблея е свързана с морското образование и подготовката на кадри за търговския флот.

По традиция работата на делегатите продължи с президентски форум, чиято основна тема през настоящата година е професионализмът в морската индустрия.

В същото време се проведе и годишна среща на държавите – членки на Черноморската асоциация на морските институти. В рамките на заседанието бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на морското образование и взаимопомощ при работата в научната сфера. Важен момент в работата е предложението за членове в организацията да бъдат привличани и представители на нечерноморски държави.

Според новите правила в заседанията вече ще могат да участват всички членове, не само представителите на страните основателки.

Срещата завърши с решение на изпълнителния комитет на организацията за оптимизиране на възможностите за обмен на студенти и увеличаване на броя им, съобщават от ВВМУ.

Последни новини

Последни новини