Ново издание с най-добрите практики за защита от пирати

На бял свят се появи четвъртото издание „Най-добрите практики за протекция от Сомалийски пирати“ (BMP4). То се издава с помощта на EUNAVFOR, NATO, CMF, UKMTO и INTERPOL.

Последното издание в джобен формат включва резюме от най-добрите практики за защита от пиратите. С редица илюстрации са показани и най-рисковите зони в района на Сомалия.

Включени са и изискванията за докладване при нападение. В изданието е поместена и информация за водене на процеси срещу пирати, налични са и контакти на специализирани охранителни компании.

BMP4 е подкрепено от почти всички международни браншови организации, включително BIMCO, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO, ITF, OCIMF и SIGTTO. Разпространяването на изданието ще започне през месец Септември.

Изтегли копие

maritime.port.bg – Корабоплаване

Последни новини

Последни новини