В Пристанище Бургас назначават 7 стажанти по проект „Ново начало“

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.port.bg

От началото на месец юни 2011 г. „Пристанище Бургас” ЕАД активно сътрудничи на Агенция по заетостта, респективно Дирекция Бюро по труда – Бургас при изпълнението на проект „Ново начало – от образование към заетост“ по схема BG051PO001-1.1.06 “Създаване  на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“, ОП “Развитие на човешките ресурси“. Като работодател бургаският порт осигурява възможност за стажуване на младежи до 29 години по придобити от тях квалификации и липса на трудов стаж. Към настоящия момент „Пристанище Бургас“ ЕАД изпълнява втори договор за предоставяне възможност за стаж на младежи и очаква одобрение на трети от Агенция по заетостта.

На 26 януари беше направена проверка по изпълнение условията на текущия договор от представител на АЗ г-жа М. Андреева – Ръководител проект и г-жа Чавдарова – Главен експерт в ДБТ – Бургас. На срещата бяха обсъдени възможностите, които предлага проекта на българските работодатели и на безработните младежи до 29 години. Изпълнителния директор г-н Диян Димов изрази желаниe за продължаване на сътрудничеството по проекта Ново начало. До момента стаж са преминали 6 младежи, от които един е започнал вече работа. Предстои назначаването на 7 нови стажанти, които ще имат  възможност да придобият трайни трудови навици и конкретни умения по придобитата от тях професионална квалификация, натрупаният опит ще направи стажувалите младежи по-конкурентни на пазара на труда.

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на