Изграждат център за контрол на нефтените разливи във ВВМУ

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна ще получи финансиране за създаването на център за дистанционно наблюдение на нефтени разливи, който ще допринесе за опазването на Черноморското крайбрежие.

Общо над 70 000 евро дават на 3 български университета компаниите Total, OMV и Repsol, които имат разрешително за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок Хан Аспарух“, предаде Радио Варна.

Проектите, които ще получат финансова подкрепа са насочени към обучението на български специалисти в нефто-газовата промишленост, както и други научноизследователски дейности в Черно море. Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ имаха възможност да участват в конкурс, обявен по-рано тази година, и да кандидатстват за подпомагане на свои проекти.

Одобрено е и предложение, разработено съвместно от Софийския университет и Минно-геоложкия университет, за изследването на геоложките слоеве на устието на река Камчия. Проектът ще подпомогне студентите в обучението им, като усъвършенства практическите им умения.

Третият отличен проект е реновиране на химическа лаборатория в Геолого-географския факултет на Софийския университет, което ще осигури по-добри условия за обучение на студентите, както и за провеждането на научноизследователска дейност.

Източник Радио Варна

Последни новини

Последни новини

Възстановяват отбивни съоръжения в два пристанищни терминала във Варна

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) планира възстановяване състоянието на отбивни съоръжения по кейови стени в два пристанищни терминала във Варна, става