1 млн. лева за интегрирана информационна система за спасителни операции на море

Поръчка на стойност 1 000 000 лв. без ДДС за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координация и управление на операции при бедствия и аварии в т. нар. Българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС) обяви Транспортното министерство.

Поръчката за предпроектно проучване е обявена в края на октомври месец и е следствие от подписания на 8 октомври договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Транспортното министерство в качеството му на Управляващ орган и ДП „Пристанищна инфраструктура“.

С него на държавното предприятие се предоставят 6 055 598 лв. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Проектът, който се финансира с тези средства, е „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“.

Сумата от един милион лева е предназначена за анализ и оценка на съществуващото положение, концепция за внедряване на интегрирана информационна система, да се подготвят нужните документи с бюджет и график за изпълнение на проекта.

Трябва също да се подготви документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за конкретните дейности.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) чрез главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ организира и координира търсене и спасяване на търпящи бедствие хора, кораби и самолети в БМОРТС и във вътрешните водни пътища на Република България.

Дирекцията е във Варна, има териториални звена в Бургас и Русе.

Изпълнението на операциите по морско търсене и спасяване в региона на България се осъществяват в динамична и бързо променяща се среда. Това се дължи на потенциала за транзитен превоз на товари, както и на големия туристопоток по крайбрежието и увеличения брой развлекателни дейности.

Създаването на интегрирана информационна система цели улесняване и ускоряване достъпа до различни категории информация, необходима за анализ, планиране и управление на действията на институциите, ангажирани с аварийно-спасителна дейност на море при различни аварийни ситуации, борба с нефтени разливи и други видове замърсявания, оказване на помощ на бедстващи съдове или бедстващи хора.

Целта е чрез обмен на данни в реално време съществено да се намали времето за реакция при получаване на сигнал за бедствие.

Районите за търсене се определят в рамките на 5 минути при всички нива на трудност, докато при ръчно изчисляване това отнема от 30 минути до един час, а понякога и повече, в зависимост от сложността на ситуацията. Друга цел е минимизиране на въздействието на човешкия фактор и намаляване на вероятността за допускане на грешки, да се увеличат възможностите за комуникация между Морският спасително-координационен център и спасителните кораби и катери, повишаване на аналитичните възможности на службата по търсене и спасяване и др.

Обща продължителност за изпълнение на договора за предпроектното проучване е 225 дни от датата на неговото подписване.

Източник Actualno.com

Последни новини

Последни новини

Над 2800 руски кораби не могат да посещават пристанища в ЕС

Европейският съюз затвори своите пристанища за целия търговски флот на Русия, състоящ се от над 2800 плавателни съда. Мярката обаче не засяга плавателни съдове, превозващи:

Новата техника на АППД осигурява целогодишно корабоплаването по река Дунав

Специализирана техника, осигурена с европейско финансиране по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", вече се грижи за целогодишното използване на река

Подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав обсъдиха премиерите на България и Румъния

Транспортната свързаност между България и Румъния беше във фокуса на разговора на министър-председателя Гълъб Донев с румънския му колега Николае Чука. Във

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент