Сдружение с нестопанска цел „Емоция“ завършва проект в помощ на деца със специални нужди

 

Снимка: Сдружение с нестопанска цел „Емоция“

Сдружение с нестопанска цел „Емоция“ завършва проект в помощ на деца със специални нужди.

Психолози, педагог, логопед, ерготерапевт и социален работник от Център „Емоция“ помагат на деца със специални нужди да се справят в училище и в живота.

Проектът „ЦСРИ: Подкрепа на деца и младежи с комуникативни, поведенчески и емоционални нарушения и затруднена адаптация“ се реализира в рамките на шест месеца (юни- ноември) и се финансира от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.

Специалистите работят с деца с проблеми в говора, поведението, с трудна адаптация към детската градина или училище. За 18 деца, двама пълнолетни и техните родители социалната услуга по проекта е безплатна.

Заниманията с децата протичат в индивидуална форма или в малки групи и приличат на игра – рисуване с пръсти, създаване на фигурки от зеленчуци, игри на маса или в зала. Целта е да се намали тревожността на децата в неравностойно положение, да се преодолее изолацията им и да се подобрят възможностите им за общуване.

Екипът на „Емоция“ работи за подобряване на самочувствието на децата и създаване на умения за максимална самостоятелност в ежедневните дейности.

„Важно е родителите да наблюдават децата си и да потърсят адекватна подкрепа. Децата са с голям потенциал и е по-лесно да се подобри състоянието с подходящите занимания, когато проблемът е установен навреме“, заяви Красимира Начкова, педагог от Център „Емоция“.

Екипната работа на различните специалисти връща усмивките на децата, тяхната увереност и желание да общуват по-свободно.

Център „Емоция“ | Facebook

Последни новини

Последни новини

Търсят нов собственик за над 19 млн. лева на суперяхта, построена преди над 60 години във Варна

Над 19 млн. лева е обявената цена за продажба на суперяхтата LA SULTANA. Построеният през 1962 година класически моторен съд с дължина 65 метра събира погледите на любителите на

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за