Съдът защити българските граничари, обвинени в Турция

Районен съд – Бургас отказа изпълнение на съдебна поръчка от I-ви Тежък наказателен съд – гр. Къркларели, Република Турция, спрямо българските граничари Михаил Цонков, Николай Петков, Живко Петков и Николай Костов.

В мотивите на съда се изтъква, че повторното изслушване на българските граничари би накърнило суверенитета на България.

Maritime.bg припомня, че българските гранични полицаи бяха привлечени като обвиняеми от турските съдебни власти за „съучастие в престъпление за причиняване на смърт поради небрежност, причиняване на леко нараняване и увреждане на имущество“, според действащото законодателство в Република Турция.

Районен съд – Бургас не даде ход на делото, позовавайки се на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси.

Съдът прекрати съдебното производство.

Със Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси, България е направила резерва по чл. 2 от Конвенцията, като е заявила, че отказва правна помощ в случаите, когато спрямо същото лице, за същото престъпление има влязла в сила присъда, постановление или определение за прекратяване на делото, както и когато наказателната отговорност е погасена, поради изтичане на предвидената в закона давност.

Последни новини

Последни новини

Преди 60 години е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас

Преди 60 години на днешната дата е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас. На 2 юни 1963 г. е вдигнат флагът на първия от новодоставените шест

Китай стартира първи морски проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Началото на първи пилотен демонстрационен проект в Китай за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, обяви Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC).