1,5 млн. лева за спасителни съдове на стендбай в Бургас

1 500 000 лева дава Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за да осигури специализирани плавателни средства за спасяване на море в района на Бургас, установи справка на Maritime.bg.

Налага се агенцията да сключи договор с фирма, тъй като наличните й средства са недостатъчни за справяне с евентуална сериозна авария в наши води.

Избраната фирма ще трябва да предоставя на разположение специализирани плавателни съдове за срок от 4 години, които са в Пристанищен комплекс Бургас.

Те трябва да са снабдени със съответното противопожарно и буксирно оборудване за извършване на услуги, свързани с участие по изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на опасност, възникнала при повреда, авария или друго морско произшествие (морско спасяване) с кораби и плавателни средства с бруто тонаж над 300 БТ в акваторията на пристанищен район Бургас и териториалното море.

За срока на договора спечелилата фирма трябва да  има постоянна аварийна готовност.

Борещите се за 1,5 млн. лева фирми трябва да имат поне два плавателни съда – поне един противопожарен влекач и един морски влекач. Първият трябва да минимално тягово усилие 45 тона и минимум две противопожарни оръдия с дистанционно управление от мостика и минимален дебит 2000 м3 с далечина на изхвърляне 80 метра и височина на изхвърляне минимум 40 метра.

Договорът за обществена поръчка ще бъде сключен за срок от 4 години, като финансиране за изпълнение на обществената поръчка е осигурено за срок от 2 години, пише още в условията по поръчката.

Очаквайте подробности

Вижте още
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg