Увеличиха минималния праг на моряшките заплати

618 щ. долара става минималното трудово възнаграждение на моряците от 1 юли догодина. Това реши Межуднародната организация на труда (ILO).

От 1 януари 2021 г. минималното гарантирано възнаграждение на моряшкия труд ще стане 641 щ. долара.

Въпросното увеличение е в размер на 4,5%, съобщава ILO.

Организацията поставя минимални стандарти, въпреки че индустрията осигурява по-високи възнаграждения.

Корекциите са пряко свързани с Морската трудова конвенция и засягат единствено изпълнителския моряшки състав.

Източник Maritime.bg English

Последни новини

Последни новини