Морска администрация е инспектирала 528 кораба по Парижкия меморандум през 2011 г.


Изпълнителна агенция „Морска администрация” е инспектирала 528 кораба по Парижкия меморандум през 2011 г. Страната ни е имала за задача да постигне 331 проверки, а резултатите й представляват 159,52% изпълнение на заложените цели. Това нарежда България на едно от челните места от всички страни-членки на меморандума. Проверките са част от новия инспекционен режим на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, който влезе в сила в началото на 2011 г. Тяхната цел е постигане на по-стриктен и по-чест контрол върху корабите с лоши показатели по безопасността и същевременно с това облекчаване режима на инспекциите за останалите. В тази връзка плавателните съдове са разделени по два приоритета като всяка държава-членка на меморандума трябва да покрие минимален брой проверки по всеки от тях. Отчетените от секретариата на меморандума резултати за приноса на българската администрация в приложението на новия режим през първата година показват, че тя е инспектирала 273 броя по приоритет 1 и 255 – по приоритет 2. Това означава, че процентът на пропуснатите кораби е 0 % (при допустими 5%) за първия и 0,50% (при норма 10%) по втория приоритет. Същевременно водещи морски администрации не са успели да инспектират дори половината от задължителния брой кораби, а отклоненията от нормите по двата приоритета са в пъти. Тези резултати спомагат за укрепване имиджа на българската морска администрация и за засилване ролята й на регионално и на международно ниво. Сред добрите резултати на международно ниво са и положителните оценки, дадени от Европейската комисия в резултат на извършените от нея през 2011 година проверки по приложението на европейското законодателство във връзка със сигурността на българските кораби и пристанища и др.

maritime.port.bg – България

 

Последни новини

Последни новини

В крайно тежко състояние са брегозащитните съоръжения по Северното Черноморие

Снимка: Олег Ласточкин, © РИА Новости В крайно тежко техническо състояние и опасни за ползване са двадесет и девет от брегозащитните съоръжения по Северното Черноморие. Това

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент