Искат строителство на интермодален терминал в Русе

Клъстер Черноморска Икономическа Зона иска Интермодалния терминал в Русе да бъде заложен за реализация в ОП „Транспорт“ 2020-2027. Това става ясно от публикация на председателя на клъстера д-р инж. Дойчин Ников, пише в-к „БРЯГ“.

Припомняме,че интермодалният терминал отпадна от ОП „Транспорт“ през 2016 г., с мотива допълнително проучване за развитие на товарните превози. Областният управител Галин Григоров припомни още, че е имало и жалби, според които определеното място за терминал не било подходящо.

Мнението на губернатора е, че безспорно Русе има нужда от нова логистична зона.

Той напълно подкрепя предложението на Черноморския клъстер. По думите на Григоров организацията е получила финансиране за проектиране на пристанище във Варна и ново жп-трасе от морската столица до Русе. Пак според Григоров, най-добрият вариант би бил жп-линията да се свърже при Русе с Румъния чрез изграждане на втори мост над Дунав.

Председателят на черноморския клъстер д-р инж. Дойчин Ников, заяви в отговор на получената подкрепа към проекта от Община Русе и Областна администрация Русе, че необходимостта от реализация на Интермодалния Терминал – Русе е икономически безспорна, град Русе и икономиката на града се нуждае спешно от такъв терминал и от нови индустриални зони, който ще привлекат както нови транзитни товари, така и мащабни инвестиции в града.

Направените анализи от експерти на клъстера сочат, че при реализация на проекта „Български Логистичен Коридор се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Реализацията на новият Логистичен Коридор Азия-Порт Варна-Централна Европа през Русе и Интермодалният Терминал е стратегически, икономически и геополитически важен както за града, така и за област Русе, и страната“.

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,