Годишен анализ на подготовката във флота

На 29 януари 2019 г. в Щаба на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката във флота за учебната 2018 година.

През годината Военноморските сили проведоха подготовка за участие в целия спектър от мисии и задачи, гарантиращи суверенитета и сигурността на Република България, защитата на териториалната й цялост и националните интереси в морските пространства, участват в колективната отбрана на НАТО, подкрепа на международната сигурност и в оказване помощ на населението при бедствия. 


Основните усилия, съобразно отпуснатия ресурс, бяха насочени към поддържането и развиването на способностите, осигуряващи защитата на морския суверенитет, наблюдението и контрола на морските пространства, изпълнението на задачи по търсене и спасяване на море и оказване на помощ на населението при бедствия, съдействието на МВР при увеличен миграционен поток и противодействие на тероризма, като приоритетно се изпълняваха изискванията на пакета цели за способности 2017 и се подготвяха декларираните сили за НАТО и ЕС и тези, определени за участие в операции, мисии и международни учения. 


През годината ВМС участваха в мисии и операции на НАТО и ЕС:
– с фрегата „Дръзки” в операцията на НАТО по морска сигурност „SEA GUARDIAN” в Средиземно море;
− с фрегата „Дръзки” в състава на втората постоянна патрулна група на НАТО в Черно море;
− с минен ловец „Цибър” в състава на втората постоянна противоминна група на НАТО;
– с щабни офицери в щаба на постоянната военноморска група на НАТО, както и в операциите на ЕС „АТАЛАНТА” и „EUNAVFORMED/Op SOPHIA”;
– в международна мисия на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа” с 1 старшина.
ВМС организираха и проведоха общо 102 учения от които 39 тактически учения на единичния кораб, 41 тактически учения на бреговите формирования, 4 тактически учения на корабни дивизиони, 1 на отряд кораби, 1 тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2018”, национално военноморско учение с международно участие „Бриз 2018”, 2 компютърно подпомагани командно-щабни учения и 13 международни учения.
Военния флот участва с кораби в международните учения:
– противоминното учение на ВМС на Гърция „ARIADNE”
– противоподводното учение на ВМС на Румъния „SEА SHIELD”; 
– Украинско-Американското учение „SEA ВREEZE”; 
– Българо-Румънското противоминно учение „POSEIDON”, проведено в България;
– учението на противоминните сили на ВМС на Турция „NUSRET” по време на което екипажа на минен ловец „Цибър” успя да открие две котвени и една дънна учебни мини;
Офицери от флота участваха ученията на НАТО „DYINAMIC MOVE 18-2”, „TRIDENT JUNCTURE 2018”, „CYBER COALITION 2018” и румънското „SPRING STORM 2018”.
Кораби участваха и в 4 учения от типа “PASSEX” с кораби от ВМС на НАТО, посещаващи Р. България и при прехода им към пристанища на страни-членки на НАТО.
Три военни кораба – базов миночистач “Прибой”, минен ловец „Цибър” и фрегата „Дръзки” – развяха военноморския флаг на пет морета – Черно море, Мраморно море, Егейско море, Йонийско море и Средиземно море. 
В тези международни учения екипажите на корабите и щабните офицери от военния флот за пореден път доказаха, че са в състояние да изпълняват поетите ангажименти към колективната отбрана на НАТО и ЕС. 
Военнослужещи от ВМС участваха в съвместни подготовки със страните от евразийския регион по провеждане на операции по контрол на корабоплаването и по противоминна война.


Ръст отбеляза съвместната подготовка и взаимодействието на специалните сили със сродни структури от БА, МВР и страните членки на НАТО, по времето на която бяха усъвършенствани способностите при изпълнението на задачи по суша, въздух и море. 


Формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия извършиха общо 10 мероприятия в източната част на Р България на територията на областите Варна, Добрич и Бургас, в териториалното море и в отговорния район по търсене и спасяване на Р България. При изпълнението на поставените задачи участие взеха общо над 60 офицери, старшини, матроси и цивилни служители. Използвана беше 14 единици разнородна транспортна техника и плавателни средства.
Анализът на състоянието и резултатите от подготовката на ВМС през 2018 година дава основание да се направят следните изводи:
1.Планът за дейността на ВМС през 2018 година беше изпълнен, като се затвърди тенденцията за увеличаване дните на море.
2.Независимо от намаляването на процента непопълнение с личен състав, наличието на вакантни длъжности във ВМС затруднява изпълнението на служебните задължения на корабните екипажи и разчети.
3.Военнослужещите и формированията от ВМС участвали в мисии зад граница изпълниха отлично поставените задачи и поетите коалиционни и международни ангажименти, с което потвърдиха завоювания авторитет от Военноморските ни сили пред партньорите от НАТО. 
4.Осигуряването с предимство подготовката на декларираните сили и определените за участие в международни учения, операции и мисии кораби даде положителни резултати, като независимо от финансовия и ресурсен недостиг, бяха изпълнени поетите коалиционни и международни ангажименти.
5.Взаимодействието между ВМС и държавната и местната власт за оказване на помощ на населението при бедствия беше на много добро ниво.
Основни направления за работа през 2019 година: 
1.Усъвършенстване на способностите за осъществяване на непрекъснато наблюдение, оповестяване и поддържане на информационна осведоменост за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море.
2.Поддържане на способности за водене на операции по морска сигурност и за участие в съвместни операции в национален, съюзен и/или коалиционен формат, както и за своевременното идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и терористични заплахи.
3.Развитие на съществуващите способности по оказване помощ на населението и съдействие на други държавни структури при овладяване и/или преодоляване на последиците от кризи и бедствия и за участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции, и операции по търсене и спасяване на море.
4.Подготовка и участие на кораби и офицери от ВМС в операции на НАТО („SEA GUARDIAN”) и ЕС („ATALANTA” и „SOPHIA”), в състава на Постоянните корабни групи на НАТО SNMG2/SNMCMG2 и международните учения („POSEIDON”, „NUSRET”, „ARIADNE”, „SEA SHIELD”, „SEA BREEZE”, „DYNAMIC MANTA”, „DYNAMIC MOVE”, „AEGEAN SEAL” и „NIRIIS”).
5.Подготовка и провеждане на национално учение с международно участие „БРИЗ 2019” и сертифициране на бм „Шквал”.
6.Провеждане на учение „Парад 2019” във връзка със 140 години от създаването на ВМС.

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по