59 засядания в нашия участък на Дунав за миналата година

Фото: ИАППД
Фото: ИАППД

59 случая на засядания е имало през 2018 г. по р. Дунав в българската й част. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в отговор на депутатско питане на Пенчо Милков от „БСП За България“, предаде репортер на БГНЕС.

Основните критични участъци от реката с преобладаващ брой засядания са районите на 568.0 – 564.0 километър, 547.00 — 540.00 километър, 458.00 — 455.00 километър и 412,0 – 405,0 километър, посочва в отговора си Желязков.

На въпрос на депутата Пенчо Милков какви са задълженията на Република България по отношение на поддържането на корабоплавателния път на река Дунав, Желязков отговори, че ангажиментите на страната ни са определени в Конвенция за режима на корабоплаването по Дунав (т.нар. Белградска конвенция от 1948 г.), както и подписаното през 1955 г. споразумение между правителството на Народна Република България и правителството на Румънската Народна Република относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав.

Съгласуването на дейностите за поддържане и подобряване на корабоплавателния път и по силата на Споразумението между двете страни е създадена смесена комисия, като е приет и правилник за организация на работата й. Комисията заседава периодично, като по време на заседанията се обсъждат и набелязват необходимите бъдещи мерки и действия, които следва да бъдат предприети за обезпечаване на условията за корабоплаване.

На национално ниво дейността на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ е регламентирана основно в Устройствен правилник в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Основните задължения на Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав“ за провеждане на държавната политика за управление на вътрешните водни пътища на България са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Едно от задълженията ни е проучване на хидроложкия режим на реката, събиране и анализ на информация за хидро-морфоложките промени в речното русло, събиране, анализ и публикуване на информация за водните нива, както и поддържане на корабоплавателния път.

От отговора на Желязков става ясно още, че през 2018 година е бил сключен тригодишен рамков договор за изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера в българския участък на река Дунав на стойност 13 600 000 лева. Изпълнени са и драгажни работи за подобряване условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав в критичния участък при остров Вардим на няколко места при остров Белене.

Предстои подготвяне на план за драгиране през 2019 година след предварителни измервания през месец март-април. /БГНЕС 

Последни новини

Последни новини