Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ участва в международен проект

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  на 1-ви ноември 2018 година Варненска морска гимназия започна работа по двугодишен проект „FabLab SchoolNet: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии“ по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Работата по стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни включва дейности, които насърчават разпространението на най-добрите практики за преподаване и учене, развитие на иновативни методи и учебни програми, професионално развитие. 

Основната цел на проекта е да се създаде мрежа и нов начин на мислене за производството на стоки чрез прилагане на понятието „учене чрез правене“ в класовете.

Проектът включва обучителни програми за учители и ученици, свързани с технологиите и предприемачеството, за да им помогне да се запознаят по-добре с концепции като изграждане на мрежи, производство, творческо мислене и споделяне на обекти . Те ще имат възможност да мислят и развиват по подходящ начин модели, тясно свързани с реалния пазар, адаптирайки собствените си идеи и умения. 

Дейностите, които ще се разработват в програмата, са насочени към привличане на ученици от всяко ниво, от концепцията и дизайна до реализацията на продукта. Очакваните резултати от проекта могат да бъдат обобщени в разработването на учебни материали и създаването на отворени модели за роботика, 3D печат и мобилни технологии, тяхното разширяване и разпространение в училищата.

Европейският Fablab Schoolnet е забележителен проект, който ще даде възможност на учениците и учителите от Варненска морска гимназия да придобият знания по иновативен начин, да влязат в контакт с нови технологии, да изградят опит и умения, да развият творчество и да участват в Европейски мрежи за сътрудничество.

Източник Moreto.net

Последни новини

Последни новини