МТГ – Делфин предава нов танкер-продуктовоз

Успешно са преминали ходовите изпитания на нов танкер-продуктовоз, построен в МТГ – Делфин, съобщават от варненския кораборемонтен и корабостроителен завод.

Maritime.bg припомня, че килът на танкера с дедуейт 1 500 t бе положен в края на 2017 г., когато МТГ – Делфин започна строителството на поредна саморазтоварваща се драга.

Танкерът е построен за нуждите на Rubis Eastern Caribbean.

Видео:

Maritime.bg припомня, че в края на ноември м.г. МТГ Делфин приключи успешно изпитанията на друг свръхмодерен танкер-бункеровчик за италиански корабособственик. Съдът е задвижван с дизел-електрически пропулсивен комплекс.

Последни новини

Последни новини