Проверяват състоянието на пристанищната инфраструктура

Снимка: ДППИ
Снимка: ДППИ

Геодезически измервания по съществуващата реперна мрежа на пристанищата ще бъдат включени в доклад за състоянието на инфраструктурата. Това става ясно от обявена от ДП „Пристанищна инфраструктура“ обществена поръчка, с която се търси изпълнител, който трябва да създаде и реперна мрежа в терминалите, в които такава не съществува.

Мониторингът за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение ще приключи с доклад, става ясно от документацията.

В обвахата на поръчката влизат кейови стени и вълноломи в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, на които ще бъдат извършени прецизни геодезически измервания по съществуващата реперна мрежа, както и изграждане на реперна мрежа и извършване на измервания – нулев цикъл за пристанищните терминали, за които не е изградена реперната мрежа.

За определяне устойчивостта на хидротехническите съоръжения на територията на пристанищните терминали, предоставени за управление на ДППИ, както и предотвратяване на възможни аварии или разрушения по време на експлоатацията им, се е наложила практиката за извършване чрез геодезически измервания на периодичен контрол и наблюдение на настъпилите деформациите в конструкциине им. Чрез сравняване на получените резултати с тези от предходни измервания, чрез деформационен анализ се определя и степента им на устойчивост на натоварвания и атмосферни влияния.

Като превенция срещу сериозни разрушения на кейовите стени в резултат на действието на водата, както и на експлоатационните им натоварвания през 2005 г. са изградени първите системи за мониторинг на пристанищните съоръжения.

За осигуряване на безопасната експлоатация на пристанищните съоръжения на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение през 2005 г., на базата на методика и технология разработена през 2003 г. от „Институт по воден транспорт” ЕООД, са изградени първите реперни мрежи за мониторинг на пристанищните съоръжения.

До момента са извършени няколко цикъла геодезически измервания за повечето от терминалите, като последният цикъл е завършен през 2016 г., а резултатите от различните измервания са систематизирани и са направени сравнения между тях.

За настоящия цикъл, ДППИ осигурява 200 хил. лева.

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В