Какво представлява специализацията „Кибероперации“ на ВВМУ?

В специализацията „Кибероперации“ се обучават курсанти за нуждите на въоръжените сили на Република България. Срокът на обучението е 5 години, като след успешно завършване випускниците придобиват две образователно-квалификационни степени: бакалавър по гражданската специалност „Киберсигурност“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ и бакалавър по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Кибероперации“ в професионално направление „Военно дело“. На същите се присвоява военното звание „лейтенант“.

Специализицията „Кибероперации“ подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежова сигурност в различни системи, използвани в Българската армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната. В бъдещата си работа те отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството.

След базовата военна подготовка, се акцентира на военно-специалната и профилираща подготовка, която включва задълбочено изучаване на операционни системи, компютърни мрежи, програмиране, бази данни. В специализираната си подготовка курсантите придобиват знания и умения за оценка на уязвимостите в различни информационни и комуникационни системи, начини и програмни инструменти за осъществяване на различни кибератаки, както и подходи за противодействието им. Випускникът се запознава с организацията и процедурите в центровете по киберотбрана.

Същият придобива умения да планира, разработва и поддържа изпълнението на кибероперации.

Практическата част от занятията се провеждат в учебен център по киберсигурност, както и в специализирани компютърни кабинети. По време на обучението е включено и провеждането на стаж в различни формирования на Въоръжените сили. В необходимата минимална степен заедно с техническата подготовка е включено и изучаване на нормативната уредба, касаеща въпросите по киберсигурността.

След завършването си випускниците заемат начални длъжности като администратор в комуникационно-информационни центрове на Въоръжените сили на Р. България, инженер по поддръжка в център за управление и киберотбрана, администратор в център за реагиране на компютърни инциденти и други, обясняват още от ВВМУ.

Последни новини

Последни новини

Търсят помощ от петима министри за пътя до пристанищен терминал Варна – Запад

Пореден опит прави кметът на Девня Свилен Шитов за решаване на проблема с пътя до най-големия български пристанищен терминал Варна - Запад. За 13-и път градоначалникът търси

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент