Ирена Пенчева е назначена за заместник директор на ИАРА


Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов за  заместник директор на ИАРА отговарящ за Оперативна програма “Рибарство” е назначена г-жа Ирена Пенчева. От 2003 г. Ирена Пенчева работи в  Държавен фонд “Земеделие”. Стартира професионалното си развитие, като експерт в отдел „Европейски схеми”, отговорен за управление на цялостния процес по оценка и договориране на проекти, финансирани по програма САПАРД. Участва в процеса на изграждане на организационната структура и на системите за управление и контрол при акредитацията на ДФ „Земеделие”, като Разплащателна агенция на Р. България от Европейската комисия. В началото на 2010 г. е назначена за началник-отдел „Прилагане на мерките за развитие на селските райони”, който е административното звено отговорно за финансовото усвояване на средствата по ЕЗФРСР по ПРСР, а от средата на 2011 г. е съветник на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. Досега позицията зам.-директор на ИАРА се заемаше от Виолета Александрова, която е освободена от длъжност.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Бреговата охрана на САЩ потвърди за инцидент на кораб с български моряци

От окръжния команден център в Сан Франциско на Бреговата охрана (БО) на САЩ потвърдиха в телефонен разговор пред Maritime.bg за инцидент и предстояща медицинска евакуация на

Най-дългата подводница в света застъпва на бойно дежурство, въоръжена с шест подводни дрона

До края на септември се очаква да приключи цикълът изпитания на атомната подводница със специално назначение БЕЛГОРОД (К-329). Тя ще е най-дългата подводна лодка в света със