Ирена Пенчева е назначена за заместник директор на ИАРА


Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов за  заместник директор на ИАРА отговарящ за Оперативна програма “Рибарство” е назначена г-жа Ирена Пенчева. От 2003 г. Ирена Пенчева работи в  Държавен фонд “Земеделие”. Стартира професионалното си развитие, като експерт в отдел „Европейски схеми”, отговорен за управление на цялостния процес по оценка и договориране на проекти, финансирани по програма САПАРД. Участва в процеса на изграждане на организационната структура и на системите за управление и контрол при акредитацията на ДФ „Земеделие”, като Разплащателна агенция на Р. България от Европейската комисия. В началото на 2010 г. е назначена за началник-отдел „Прилагане на мерките за развитие на селските райони”, който е административното звено отговорно за финансовото усвояване на средствата по ЕЗФРСР по ПРСР, а от средата на 2011 г. е съветник на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. Досега позицията зам.-директор на ИАРА се заемаше от Виолета Александрова, която е освободена от длъжност.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на