Ирена Пенчева е назначена за заместник директор на ИАРА


Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов за  заместник директор на ИАРА отговарящ за Оперативна програма “Рибарство” е назначена г-жа Ирена Пенчева. От 2003 г. Ирена Пенчева работи в  Държавен фонд “Земеделие”. Стартира професионалното си развитие, като експерт в отдел „Европейски схеми”, отговорен за управление на цялостния процес по оценка и договориране на проекти, финансирани по програма САПАРД. Участва в процеса на изграждане на организационната структура и на системите за управление и контрол при акредитацията на ДФ „Земеделие”, като Разплащателна агенция на Р. България от Европейската комисия. В началото на 2010 г. е назначена за началник-отдел „Прилагане на мерките за развитие на селските райони”, който е административното звено отговорно за финансовото усвояване на средствата по ЕЗФРСР по ПРСР, а от средата на 2011 г. е съветник на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. Досега позицията зам.-директор на ИАРА се заемаше от Виолета Александрова, която е освободена от длъжност.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие