КЗК отмени избора на строител за рибарското пристанище във Варна

Комисията за защита на конкуренцията е отменила избора на „Партньори-Варна“ ДЗЗД като изпълнител на проекта за строителство на рибарско пристанище в местността „Карантината“ край варненския кв. „Аспарухово“. Това става ясно от текста на решение по жалбата на класираната на второ място в търга, обявен от община Варна, „Аквилея“ ДЗЗД, предаде Дневник.

Конкурсът за възлагане на обществената поръчка за строителството на пристанището беше обявен през септември м.г. и в него бяха класирани общо четири дружества. Освен вече споменатите две това са консорциум „Ергопланекс“ и „Космос шипинг“ АД.

Според отразеното в жалбата на дружеството по Закона за задълженията и договорите „Аквилея“ офертата, техническото и ценовото предложение, представени за участие в конкурса от „Партньори-Варна“ ДЗЗД, не отговарят на изискванията, отразени в обявлението за организиране на конкурса за възлагане на обществената поръчка. Освен това според жалбоподателите офертата, класирана на първо място, не е била оценена според обявената методика.

Община Варна е оспорила жалбата и е поискала допускане за предварително изпълнение на обществената поръчка, като посоченият мотив е, че по този начин трябва да бъдат защитени „особено важни обществени интереси“. В документите по оспорването е посочено също, че финансирането на проекта за строителството на рибарското пристанище е безвъзмездно предоставено по програма на Европейския съюз и всяко забавяне на работата по изпълнението му може да осуети отпускането на средствата. Въпреки това обаче искането на община Варна не е удовлетворено.

С решение от 7 февруари т.г. Комисията за защита на конкуренцията обявява класирането на участниците в конкурса, направено от община Варна, за незаконосъобразно и връща преписката на местната администрация с указания процедурата по избор на строител на рибарското пристанище в местността „Карантината“ да продължи от етап оценка на техническите предложения на участниците. Освен това администрацията е задължена да плати направените по производството разноски в размер на 3.7 хил. лв. Това решение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, който изтича на 2 март.

Близо 17 млн. лв. е и стойността на проекта на община Варна за „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ в кв. „Аспарухово“. Над 8 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство, а малко над 300 хил. лв. – собствено финансиране от местния бюджет. Всички останали пари за реализацията на проекта трябва да бъдат осигурени чрез поемане на дълг.

Източник Дневник

Последни новини

Последни новини

Флотилен адмирал Боян Медникаров: Излизаме с много по-голям капацитет от кризата с пандемията

Морско училище твърдо застава зад петицията на българската морска общественост за подкрепа на правото на моряците да бъдат сменяни. И още - как ВВМУ се нареди на второ място в

По света и у нас

По света и у нас