„Черноморски изгрев“ е първата призната организация на производители на продукти от риболов

Снимката е илюстративна.
Снимката е илюстративна.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Сдружение „Черноморски изгрев“ – Варна получи необходимото признаване и вече е организация на производителите на продукти от риболов съгласно Регламент 1379/2013. Признаването на сдружението е докладвано и в Европейската комисия.

Като призната организация на производителите, Сдружението ще осъществява дейности, които целят стабилизиране пазарите на риба от Черно море и подобряване условията за пускане на пазара на продуктите от риболов на неговите членове. Тези дейности са изключително важни за собствениците на риболовни кораби. Заложените цели ще се постигат чрез съобразяване на уловите с пазарните изисквания, колективно планиране на риболовните дейности, насочване на доставките и предлагане на пазара на продуктите на членовете на Сдружението, както и рекламиране на рибата от Черно море.

В допълнение на тези възможности, сдружението ще има важни ангажименти за насърчаване на  жизнеспособни и устойчиви риболовни практики, като с дейността си ще допринася за премахването на незаконния риболов , включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди на неговите членове.

Сдружението получава признаване за риболов във водите на Европейския съюз в Черно море за следните видове: Калкан, Барбуня, Трицона, Акула, Сафрид, Чернокоп, Рапани, и/или други.

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за