Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море

MENTOR е проект, реализиран от консорциум от седем партньора от четири страни, насочен към създаване на регионална платформа – Център за сини кариери (Blue Career Centre). Този център се стреми да насърчава диалога между заинтересованите страни от бизнеса, образователните и обучителни институции, научноизследователските организации, политиците и гражданското общество.

Това би им позволило съвместно да разработват и провеждат мерки за преодоляване на липсата на умения, за справяне с безработицата и превръщане на „сините кариери“ в по-привлекателни за кариерно развитие на  младите хора от региона на Източното Средиземноморие и Черно море. Заедно с подрастващото поколение, друга целева аудитория на проекта са опитни професионалисти. Стремежът е и двете групи да бъдат привлечени  към ключовите сини сектори, а именно морски транспорт, морска аквакултура, круизен туризъм и офшорен добив на нефт и газ.

Едно от основните постижения на екипа на MENTOR е създаването на секретариата на Синия кариерен център (BCC) на Източното Средиземноморие и Черно море в Кипър, регистриран успешно през януари 2018 година. Това действие бе последвано от  създаването на три центръра за сини кариери в края на 2018 и началото на 2019 г. в България, Гърция и Румъния.

Всяко дружество проектира и изгражда собствена организационна структура, правна форма, оперативни процедури, комуникационна стратегия и инструменти за целевите групи – ученици, завършили висше образование или лица с професионална / техническа квалификация за морските професии.

Кариерните центрове ще предоставят информация и насоки по пътя на „синята кариера”, която заинтересованите целеви групи желаят да следват, както и съответните образователни и професионални изисквания и умения, на които те трябва да отговарят и да развият. Представители на центровете ще посещават училища, за да информират директно учителите и учениците за инициативата на Центъра и „Сините кариери“. Центровете за сини кариери също така ще организират работни срещи, семинари, информационни дни и местни панаири на синята кариера в сътрудничество с професионални асоциации, образователни и изследователски институции, компании и държавни ведомства, чиито дейности са в сферата на Синята икономика. Членовете на центровете за сини кариери ще предлагат доброволно своето време и експертен опит при участия в текущи комисии, специални проекти или презентации на семинари и конференции, като представляват Центъра на тези събития и информират участниците /присъстващите за целите и дейностите на мрежата на Центъра за сини кариери.

Последни новини

Последни новини

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС

Морякът Живко Иванов – кап. Спароу: Страхотно е да правиш най-голямата пиратска беля!

За образа на българския моряк може много да се пише и все няма да е достатъчно, защото той е необхватен като самото море. В него може да бъде открит дори причудлив щрих на „морски

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за