Родното корабостроене търси кадри

Корабостроенето – един от традиционните отрасли на варненската икономика в близкото минало, отново се развива. Тази тенденция се забелязва от няколко години и бележи все по-устойчив ръст. Това показват анализът на данните в последния бюлетин на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт  за сериозно търсене на производствени кадри, което ще продължи и през следващите четири години. Реалните възможности са насочени към проектирането и изграждането предимно на специализирани малотонажни кораби. И точно сега е моментът секторът ни да се възползва от откриващата се възможност да заеме място в новата  ниша в световното корабостроене – строежа на хибридни кораби, заяви за в. „Черно море” доц. д-р Петър Георгиев от ТУ, член на УС на Морски клъстър – България.

Става дума за

едно авангардно направление,

наложено от влизащото в сила от 1 януари 2020 г. изискване на Международната морска организация (IMO) за 0,5%  максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива. В тази насока се очакват още по-дълбоко радикални промени, твърди председателят на Международната морска камара Есбен  Поулсон, който споделя, че до 2030 година ще се премине докъм нулева емисия на СО2, каза доц. Георгиев. По неговите думи един от вариантите е за корабно гориво да се използва втечнения природен газ (LNG) . Привеждането в експлоатация на повече такива кораби обаче се сблъсквало с проблем, както в приказката  за яйцето и кокошката. Нямало как да се увеличава техния брой, защото липсва адекватна инфраструктура за тяхното бункероване с LNG, а, от друга страна – инвеститорите не я изграждат, защото няма достатъчно кораби в експлоатация. Така или иначе вече се очертава около 600 кораба на втечнен природен газ да бъдат в експлоатация до 2020 г., сочат данните на DNV- GL.

Този вид плавателни съдове обаче не са единственото решение, категоричен е доц. Георгиев. С бързи темпове навлизало

хибридното задвижване

на кораби, за да отговарят на нуждите на бизнеса от по-висока ефективност в морския транспорт, като едновременно се намаляват вредните емисии и експлоатационните разходи. Това ставало, като се използва традиционен дизелов двигател и складиран енергиен източник ( например батерия) за задвижване на електрически двигател. При една от схемите за хибридно задвижване двигателят спирал, за да се използва съхранената енергия в акумулаторната батерия. С достатъчно големи батерии можело да се осигури продължителен период на електрическо задвижване, без да се прибягва до генератора. Ползите от този нов тип задвижване на корабите се изразявали преди всичко в рязкото намаляване на вредните емисии. Имало и друго предимство – хибридните системи са модулни и осигуряват резервираност по отношение на наличната мощност.  Използването на електрическо задвижване намалява нивото на шум и вибрации, с което се подобряват условията за обитаемост на кораба (нещо много важно, особено за пасажерските плавателни съдове). Замяната на големите дизелови двигатели с електрическо задвижване осигурява повече пространство, което може рационално да се използва за увеличаване на товарната вместимост или оптимално общо разположение на кораба. Не на последно място хибридното задвижване намалява експлоатационните разходи и обема на дейностите по обслужването на дизеловите двигатели, които се използват оптимално, обясни доц. Георгиев.

С потвърждение на неговите думи тези дни световни медии разпространиха съобщението на японската компания Asahi Tanker CO, че завърши проектирането на

първия в света концептуален танкер,

задвижван с електрически двигатели, съобщиха от японската компания Asahi Tanker CO. Съвместно с Exeno-Yamamizu са готови да започнат неговото строителство. Предвиждали първият в света танкер, задвижван с електрически двигатели, да бъде пуснат на вода до края на 2020 година. Очаква се пазарът на хибридни кораби да достигне 12 млрд. долара през следващото десетилетие, коментират от маркетинговата компания  ID Tech Ex.

На този фон корабостроителният сектор у нас наистина има реален шанс да се включи в най-новата и много перспективна ниша на пазара, категоричен е доц. Георгиев. Той има преки впечатления от Хърватия, където вече се работи в тази насока.  Фирма в град Пула вече предлагала комплексни решения за електрическо задвижване на базата на двигатели с постоянни магнити. Това задвижване било инсталирано на пасажерски кораб, използван за обиколки на Националния природен парк в Хърватия. За същия парк друга малка корабостроителна фирма пък проектирала и строяла специализирани кораби с електрическо задвижване. Доц. Георгиев припомни, че ние имаме достатъчен капацитет от специалисти, които да приложат електрическото и хибридното задвижване на кораба. Разполагаме и с капацитет по отношение на строителството на подобен плавателен съд. Не е случаен фактът, че варненски проектантски фирми са включени в изпълнението на поръчки за проектирането на пътнически кораби. Една от тях наскоро работи за финландска компания по проектирането на един от най-големите пътнически кораби Oasis of the Seas ( „Оазис на моретата”), които са за 5400 пасажери с дължина 361,6 метра.


Източник Стефан Денков, в-к "Черно море"

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и