Пристанище Бургас с апаратура за замерване състоянието на въздуха

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.port.bg

Оборудване за замерване състоянието на въздуха получиха в Пристанище Бургас. Апаратурата е част от автоматичната система за екологичен мониторинг на въздуха и водата, купена по проект ECOPORT 8. Тази система ще дава възможност в реално време да се получава информация за състоянието на определени физико-химични параметри в акваторията на порта.

След като първата доставка бе реализирана, до 26 февруари се очаква да бъде направена и втората – на оборудването за следене състоянието на водата. Цялата система за екологичен мониторинг на водата и въздуха трябва да заработи до средата на март, с което ще се спазят сроковете, предвидените в договора с италианската фирма изпълнител. В момента в Италия при лабораторни условия се извършват функционални проби и тестове за свързаност на оборудването в точките на замерване. Дейностите по поръчката, купуването, монтирането и дългогодишното използване на системата за следене състоянието на въздуха и водата в пристанище Бургас са сред основните задачи по проекта. Крайната цел е предотвратяване на замърсяването на морската вода, въздуха и почвата, както и съхраняване на всички природни ресурси в пристанищните райони и в близост до крайбрежните зони.

С осъществяването на проекта се цели оптимизиране на взаимодействието между индустриалната дейност на пристанищата и градската среда. Крайната цел на ECOPORT 8 е осигуряване на стимулираща екологична надпревара между пристанищата в Югоизточна Европа, като се контролира въздействието върху околната среда чрез използването на общи правила и стандарти, както и чрез създаването на мрежа от еко-пристанища.

Maritime.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на