През януари основни търговски партньори са ни Турция, Китай и САЩ

През януари 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства със 7.5% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 394.2 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Египет, Сърбия и Руската федерация, които формират 54.4% от износа за трети страни.

През януари 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на предходната година е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (168.1%) и „Храни и живи животни“ (38.0%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (10.2%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (4.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия месец на 2018 г. и е на стойност 1 994.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2019 г. най-голямо увеличение спрямо предходната година е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (43.8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (34.3%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (28.6%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (14.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през януари 2019 г. е отрицателно и е в размер на 600.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 421.5 млн. лева.

През януари 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4 558.3 млн. лв., което е с 3.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. През януари 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 4 983.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.5% по-малко спрямо януари 2018 година.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през януари 2019 г. и е на стойност 425.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 97.1 млн. лева. /БГНЕС

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за