Подписваме споразумение за разбирателство в областта на водните ресурси с Алжир

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство в областта на водните ресурси между правителството на България и правителството на Алжирската демократична и народна република.

Документът определя областите на сътрудничество между министерствата на двете държави: обмен на експерти и опит в областта на устойчивото и интегрирано управление на водните ресурси; планиране и управление на водните ресурси; добро управление във водния сектор, обучение по професиите, свързани с водите; насърчаване на предприятията на двете страни за участие в търгове в сектори, свързани с водите, по отношение на проучвания и строителство с оглед разширяване на икономическото и търговското сътрудничество.

Страните ще си сътрудничат чрез установяване и поддържане на програма за обмен на сътрудничество и експерти за техническо и научно сътрудничество в областта на водните ресурси, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес, обмен на информация от общ характер и писмена или аудиовизуална научна и техническа документация, както и обмен на опит, свързан с информационните системи и системите за планиране в областта на водните ресурси, секторната политика, остойностяване на водните услуги и други аспекти, които страните биха сметнали за подходящи.

Целта на Меморандума е да установи правна рамка, която да позволи на България и Алжир да развият техническо, научно и икономическо сътрудничество в областта на водните ресурси. Този документ ще послужи като платформа за разработване на допълнителни споразумения и респективно изпълнение на проекти от заинтересовани институции от двете страни.

Последни новини

Последни новини