Галъп: Технологиите изравняват жените и мъжете

Мъжът следи новините повече, но жената следи новостите повече. Жената беше играчка, но става играч. Мъжът е по хардуерните неща, жената се справя все по-добре със софтуерните. Жената стои у дома, мъжът се грижи за периметъра извън него, но се оказва, че тя, докато е вкъщи, излиза всъщност повече навън – защото изкарва много повече време в мрежите, т.е. в света.

Новите технологии изравняват шансовете на мъжете и жените. Това се вижда ясно дори в домакинството, където иначе личат традиционните роли. Технологиите улесняват възможността за достъп до новото, който изненадващо се оказва по-скоро афинитет на българките. Живеем в преломно време и това се илюстрира от отношението към новите средства и платформи за комуникация. Те наистина носят равенство на половете, макар и да водят до неравенство на поколенията.

Изводите са от провокативно изследване на „Галъп интернешънъл“, направено С УСМИВКА по поръчка на списание „Жената днес“ и Samsung. Данните бяха представени днес на конференцията „Жени. Технологии. Време.“, организирана от списанието със 75-годишна история „Жената днес“ съвместно с Женския форум за идеи. Конференцията бе открита от вицепрезидента Илияна Йотова. Форумът събра изследователи и медиатори, бизнесдами и иноватори, корпоративни хора, фрийланс професионалисти и активисти.

Бяха изследвани жени и мъже в двойки. Над половината от мъжете, които имат връзка, споделят, че по-често следят новините; над половината от жените го потвърждават. По една четвърт казват „и двамата поравно“, а около една десета от случаите жената следи повече новините. Останалите се колебаят.

И двете страни решават къде да се ходи в свободното време, а когато не е така – по-скоро решават жените (в една трета от случаите). Като че ли жените са и тези, които организират самите пътувания. Освен това повече предлагат новите неща въобще. Мнозинствата не са отчетливи, но мъжко превъзходство няма. Това е изненада, защото открай време прогресът и пробивите се очакват от мъжете. Оказва се обаче, че новостите вече влизат в дома по-скоро чрез жената – пътуванията, новите вещи за бита и нововъведения въобще. Ако мъжът следи повече новините, то жената следи повече новостите.

Това вероятно се случва, защото жените прекарват повече време в новите медии. При въпрос кой прекарва повече време в социалните мрежи, на една трета и от мъжете, и от жените им е трудно да преценят, но една трета от мъжете казват, че това е партньорката. Една трета от жените мислят същото. Останалата една трета се поделя между другите опции. Така, всъщност се оказва, че жените са тези, които прекарват повече време в социалните мрежи.

В близо 80% от двойките у нас мъжът е този, който се занимава с електричеството или поправя електроуредите. По-скоро мъжете разбират повече от компютри, смартфони и подобни устройства, но ако при електричеството ставаше дума за близо 80% от случаите, тук говорим за около 40%, като над една четвърт не могат да преценят, а останалите отговори се поделят между „и двамата поравно“ или „жената“. Очевидно, старите технологии са прерогатив на мъжете, новите също – но далеч не толкова. Мъжете са хардуер, а жените софтуер.

Не е отчетливо ясно кой играе повече на компютъра или в телефона, което означава, че жените са много напреднали в „геймърството“. Не е ясно и кой от двамата в съжителството има повече хобита. И двамата обаче избират филмите, които да се гледат съвместно – с леко женско превъзходство. В игрите очевидно жената се е изравнила с мъжа. Ако се върнем назад във вековете, традиционно мъжът играе, а жената е играчка. Сега от играчка, жената става играч – благодарение на новите технологии.

Табутата и традиционните роли явно се променят. С някои очевидни изключения обаче. Кой печели парите? В близо 80% от двойките у нас това явно е мъжът. На второ място е отговорът „и двама поравно“ и чак на трето е жената. Безспорният женски номер едно е домакинската работа – в близо 90% от двойките у нас жената се занимава повече с чистене, готвене и т.н. Жените най-често изхвърлят и боклука (в близо 50% от двойките е така), макар и мъжете да го правят (в около една трета от двойките у нас).

Кой възпитава децата? Ако ги има: и двамата поравно или жената. В около две трети от случаите жените отговарят и за домашното лечение. Тоест грижата си остава женско поле.

Категорично женско поле е и пазаруването – в две трети от двойките жените по-често пазаруват. И тук се оказва, че жената не само се грижи за дома, но явно внася и новите неща в него.

А когато се излиза от дома? Например, при чии приятели и роднини се ходи по-често: мъжете повече са склонни да казват „при нейните“, но все пак малко повече изпъква „и двамата“.

Какви са изводите? Когато става дума за старите технологии, мъжкото превъзходство е очевидно. Когато става дума за компютри, смартфони и пр., то намалява. Новите технологии и новото време изравняват шансовете на половете. Вероятно и заради това, жените изглеждат по-отворени към новостите, макар да остават фиксирани познатите роли – мъжът е отговорен за парите, жената за дома. Само че, ако жената прекарва повече време у дома, тя компенсира това с повече време сърфиране в нета. А това дава нови достъпи. Затварянето в дома е дало възможност за отваряне към света.

А какъв е споменът или идеализираният вариант – помолихме респондентите, които не са в двойка, да се сетят за предишна своя връзка или дори да помечтаят.

В своите спомени и представи мъжете отново следят повече новините, но пък жените си представят почти равенство. Жените са сигурни кой вкарва новостите в дневния ред и това са самите те. В мъжките спомени и идеализирани представи обаче не е така. И при организирането на пътувания е същото. Жените си спомнят или представят, че те са онези, които по-скоро определят къде да се ходи, мъжете обаче по-често казват „и двамата“.

За електрическите инсталации и електроуредите няма спор. А кой разбира повече от компютри, смартфони и т.н.? Мъжете си вярват повече – в половината от случаите казват „аз“, а останалите мъжки отговори са раздробени между останалите опции. При жените в половината от случаите отговорът е „не знам“, а останалите отговори са раздробени между опциите. За сравнение – по-голямата част от жените във връзка казват, че мъжете са тези, които разбират. И по този, и по други въпроси личи, че мъжкото преимущество остава факт, но когато жените си спомнят или си представят, то намалява. Мъжкото превъзходство явно е реалност, а женското изравняване на резултата явно е стремеж.

По-скоро не знаят кой е играл или би играл повече на телефона. Не знаят също кой прекарва повече време в социалните мрежи, но май е жената.

Лечението си остава по-скоро женска територия – и в спомени и мечти. Жените повече го мислят, мъжете – по-умерено. Жените си представят по-често, че избират филмите и категорично си спомнят (или представят), че по-често са изхвърляли боклука, макар мъжете да настояват, че те са го правили или ще го правят. Същото е и за пазаруването – и тук жени и мъже се разминават в спомени и представи. Жените смятат, че именно те са пазарували или биха пазарували повече. Мъжете са разколебани в отговорите си.

Но пък жените признават на мъжете първенството по доходи. Мъжете са просто сигурни в него. Макар и не в същата степен в каквато то се случва при настоящите двойки. Реципрочна е картината при домакинската работа. По тези два показателя реалност и представа донякъде се разминават. Жената си представя по-сериозни доходи, но наяве не е така. Мъжът се зарича, че е помагал повече вкъщи или ще помага, но наяве жената си действа сама.

Въобще в спомени и представи твърде често мъжете като че ли отговарят с съзнанието, че от тях се очаква много, а жените – с желание да могат и имат повече. А може би и двата пола си спомнят с известен укор за бившите. При изхвърлянето на боклука обаче няма разлика между представа и реалност – по-често жената е отговорник.

При чии приятели ходехме повече, когато бяхме заедно? А как си го представям, ако някой ден пак сме заедно с някого? Май поравно. А при чии роднини? Май пак поравно.

Чия работа е възпитанието на децата? Моя или и на двамата, казват най-често жените. На двамата – казват най-често мъжете. А кой би се занимавал с лечението – може би пак жената.

Не е ясно дали неговите и нейните отговори съдържат повече съжаление, повече себеизтъкване, повече мърморене по адрес на бившия партньор или повече идеализация на бъдещия. Ясно е само, че по редица от показателите той и тя си се представят по-отговорни от другия. И тук личи ясно, че новите технологии и медии изравняват шансовете. Макар стереотипите за мъжкото печелене на пари и женското домакинство да си остават.

А как се възприемат самите нови технологии, мрежи и т.н.? Проверихме отношението към няколко, дори противоположни, твърдения. Над 70% се съгласяват, че новите технологии и мрежи улесняват контакта на хората. Респондентите са категорично съгласни, че новите технологии им дават по-лесен достъп до информация.

Изравняването на шансовете на мъже и жени, което новите технологии дават, още не се осъзнава напълно, макар делът на съгласните с това наблюдение да е най-изпъкващ (40% съгласни, срещу 29% несъгласни и 31% колебаещи се). Сред най-младите обаче съгласието с това твърдение е най-високо.

Най-изпъкващ (53%), макар и не с огромно мнозинство, е и делът на онези, които се съгласяват с мнението, че новият тип общуване и „нетуъркинг“ кара все повече хора да правят онова, което и другите правят.

А дали тогава хората са по-свободни? Да, казват 47%, но 30% казват „не“. Останалите се колебаят. В много по-голяма степен хората се съгласяват, че новите технологии правят хората по-лесно контролируеми (60% съгласни срещу 17% несъгласни; останалите се колебаят).

Мнозинство от две трети се съгласява с мнението, че новите комуникации правят възможно до хората по-лесно да достигат лъжливи информации. Близо две трети се съгласяват също, че новите комуникации всъщност пречат на хората да общуват истински помежду си. Близо две трети са съгласни и че социалните мрежи и други подобни губят много ценно време.

Доста сериозен е делът на съгласните, че заради новите технологии се четат все по-малко книги – 71%. А според 69% така хората свикват, че цялата информация идва наготово. 65% обаче приемат, че това е начинът хората да се интересуват от повече теми.

И така: новите технологии правят хората и по-информирани, и по-лениви; и по-свободни, но и доста по-контролирани; и може би правят мъжете и жените равни, но по-скоро уеднаквяват хората и въвеждат стереотипи. И подпомагат общуването, и го подлагат на опасност. И разширяват кръгозора, и отварят вратата за лъжи. Новите технологии идват и с нови страхове. /БГНЕС

Последни новини

Последни новини

Военнослужещи почистиха и боядисаха експонати на Военноморския музей

Военнослужещи от Инженерно-сапьорна рота, в.ф. 34410 и Хидрографска служба, в.ф. 26870 към Военноморските сили участваха във възстановяване на експонати във Военноморския музей.

Завърши водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон 2023” 

Завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2023”. To се проведе за трета поредна година и е резултат от

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС