5,8 млн. тона товари обработени в БМФ Порт Бургас

Снимка: БМФ Порт Бургас

5,8 млн. тона е общият обем на товарите, преминали през пристанищните терминали, стопанисвани от „БМф Порт Бургас ” ЕАД. През последните две години дружеството задържа ниво на среден годишен ръст на товарооборота от около 11%.

Изминалата година е най-добрата във финансово отношение от началото на концесията, показват резултатите на компанията. Ако се направи съпоставката с 2013 година, когато влиза в сила и договорът за концесия на терминал „Запад”, то абсолютният ръст на товарооборота на пристанището е близо 77%.

Най-голям дял от товарооборота през 2018 година принадлежи на насипните товари (различни концентрати, сол, въглища, скрап и др.), зърното и генералните товари (метални продукти, пакетирани насипни товари).

“БМФ Порт Бургас ” ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2″ и терминал „Бургас Запад”, които представляват обособени части от пристанището за обществен транспорт с национално значение Бургас, предоставени с концесионни договори, съответно от 2012 година и 2013 година. За постигане на основната си цел развитие и модернизация на двата терминала, концесионерът стартира изпълнението на една амбициозна инвестиционна програма, в която планираната обща инвестиция за периода на двата договора надхвърля 132 милиона евро. Само шест години по-късно вложенията в двата терминала се изчисляват на 127 млн. евро, а заявените инвестиции са изпълнени на близо 96%.

Съгласно първоначалното инвестиционно предложение, през първите седем години от концесията Пристанищният оператор трябваше да инвестира приблизително 68,7 млн. евро, което представлява 52% от общата планирана сума. Въпреки това, амбициозният управленски стил на БМф „Порт Бургас ” доведе до надхвърляне на поставените цели и от 2012 година.

До края на 2018 година общият размер на инвестициите в двата терминала достигна близо 127 милиона евро, което е близо 96% от заявения пълен размер на инвестициите за пълния 35-годишен срок на концесионните договори. Този внушителен финансов ресурс е насочен в посока диверсификация на пристанищните съоръжения с цел увеличаване обема на обработените товари и намаляване на времето за корабна обработка. В резултат на това към момента са налични множество новоизградени специализирани съоръжения за обработка на товари и рехабилитация и модернизация на вече съществуващите. От встъпването в сила на първата концесия до момента е реновирана съществена част от пристанищната инфраструктура. Подменени са и голям брой от наличните кейови отбивни устройства – фендери, отчитат от ръководството на дружеството. Освен това, концесионерът е закупил голям брой ново и съвременно оборудване и машини за обработка на товари. Три нови корабни места бяха успешно построени и пуснати в експлоатация през 2018 година на територията на “БМФ Порт Бургас “.

С тях потенциалът на бургаското пристанище беше значително разширен, което е довело и до увеличение на дела на проектните товари (проджект карго) в товарооборота. Изпълнението на този амбициозен проект бе сериозно предизвикателство пред инвеститора, а реализацията му наложи ангажирането на множество национални и международни експерти в областта на морското строителство. Пускането в експлоатация на нови корабни места се явява своеобразен прецедент в съвременната пристанищна история на България. През последните шест години „БМф Порт Бургас ” си изгради авторитета на един от най-големите и отговорни работодатели в областта. Концесионният договор задължаваше компанията да поддържа персонал от близо 500 служители, заети в двата терминала. Към момента в БМф „Порт Бургас ” работят 936 души, което е почти два пъти в повече от първоначално заявения ангажимент. Делът на служители до 40 години е близо 27% и се повишава постоянно, а служителите в предпенсионна възраст представляват едва 6% от общия брой на заетите лица. Преобладаващата част от персонала е със средно специално образование, подходящо за спецификата на пристанищната дейност. Голяма част от най-младите служители продължават своето образование и квалификация по време на работата си в структурите на „БМф Порт Бургас “. Дружеството разполага със свой собствен Център за професионално обучение, в който се извършва начална професионална квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията на кадрите. През изминалата година Центърът за професионално обучение към „БМф Порт Бургас ” претърпява истинска метаморфоза, като материалната му база е изцяло обновена. Закупени са нови компютри, мултимедийни проектори и интерактивни дъски за осъществяване на пълноценен учебен процес. През 2018 година Центърът за професионално обучение получи лиценз от НАПОО за още четири професии – професия „Заварчик”; професия „Шлосер”; професия „Монтьор на транспортна техника”; професия „Техник по железопътна техника”. БМф „Порт Бургас ” постоянно повишава инвестициите в подобряване на условията на труд. През 2018 година реализираният бюджет за нови лични предпазни средства е в размер на 350 000 лв., като за тази година е заложена същата сума като инвестиция. Като отговорен работодател и доставчик на услуги, БМф “Порт Бургас ” влага максимални усилия и ресурс в това да извършва дейността си в съответствие с интегрирана система за управление на качеството по международни стандарти: ISO 9001 (система за управление на качеството), OHSAS 18001 (система за управление на здравето и безопасността при работа) и ISO 14001 (система за управление на околната среда).

Източник в-к ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Последни новини

Последни новини

Министерски съвет одобри дерогация за закупуване, внос или трансфер по море на суров нефт от Русия

Министерският съвет прие решение, с което одобри предоставянето на възможност Република България да приложи специалната дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на

Държавата да осъществи пълен контрол върху пристанище “Росенец“, настояват от ДПС

Държавата трябва да осъществи пълен контрол върху пристанище "Росенец“. Това заяви пред "Фокус" заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев, предаде Дарик. Снимка: Лупа ДПС

Заместник-министър Събев: Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата ПМДРА

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент