Представиха европейска платформа за морско наблюдение

Днес в Брюксел се проведе заключителна конференция по проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата 2020“ (EUCISE2020). В рамките на събитието бяха успешно тествани системите за морско наблюдение между България и другите европейски държави.

Проект EUCISE2020 е в съответствие с изпълнението на Европейската пътна карта за обща среда за обмен на информация CISE. Заложените цели са насочени към изграждането на експериментална среда за иновации и сътрудничество между обособените потребителски общности на CISE, изпълняващи контролни функции по отношение на рибарство, граничен контрол, отбрана, митнически контрол, околна среда, морска сигурност и безопасност и правоприлагане. В него участват 37 партньори от следните държави: Италия, Испания, Португалия, Великобритания, България, Румъния, Франция, Белгия, Ирландия, Германия, Дания, Хърватия, Норвегия, Финландия и Гърция, като са обхванати всички потребителски общности на CISE.

По време на конференцията бяха представени обобщени резултати по проекта, както и бяха направени демонстрации на обмен на информация между националните EUCISE2020 адаптери с EUCISE2020 нодовете, което ще е от полза за разгръщане и бъдещо използване на CISE средата на национално ниво.

В събитието участваха представители на Европейската комисия, Европейската агенция по морска безопасност (EMSA), ГД „Морско дело и рибарство“  (DG MARE), Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX), Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) и други.

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за